flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 oktober 2016

Pas op: Openbaar register van UBO in de maak!

Uw zeggenschap in bedrijven valt binnenkort niet meer te verhullen met handige constructies. Wat moet u hierover weten?

Registratieplicht UBO

Op Europees niveau is besloten dat er een zogenaamd UBO-register dient te komen en wel uiterlijk op 26 juni 2017. Het UBO-register beschrijft de uiteindelijke zeggenschap over een vennootschap. Indicaties voor zeggenschap kunnen zijn een toereikend percentage van eigendom, aandelen en/of stemrechten, maar ook het recht hebben om bestuurders te ontslaan. Het register prikt door lagen van vennootschappen heen om uiteindelijk bij de natuurlijk persoon uit te komen die, al dan niet achter de schermen, aan de touwtjes trekt en derhalve de formele of feitelijke zeggenschap (control) heeft. Onder een uiteindelijke begunstigde/UBO wordt verstaan een natuurlijke persoon die méér dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft of gerechtigd is tot 25% of meer van het vermogen van een juridische constructie of rechtspersoon.

Waarom een UBO register?

Inzicht in de achterliggende partijen wordt gezien als een belangrijk middel om fraude, witwassen en belastingontduiking tegen te gaan.

Wat moet er van de UBO worden geregistreerd?

Het is het voornemen van de Nederlandse regering dat alleen de voorgeschreven minimum-informatie algemeen toegankelijk wordt en dat omvat:

 • Naam
 • Geboortemaand
 • Geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang

Wie moet de gegevens aanleveren?

De vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht de UBO-informatie aan te leveren die toereikend, accuraat en actueel is. De UBO’s moeten hieraan hun medewerking verlenen.

Toegang tot het register

Het register wordt toegankelijk voor:

 • overheidsinstanties en opsporingsdiensten, en
 • instellingen die verplicht zijn tot het instellen van cliëntenonderzoek, zoals financiële instellingen (banken, verzekeraars, effecten- en beleggingsinstellingen, geldtransactiekantoren, creditcardmaatschappijen en casino’s) en niet-financiële instellingen zoals handelaren in zaken van grote waarde (bijv. auto’s, kunst, antiek) en bepaalde beroepsgroepen (advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en makelaars).

Voor zover het vennootschapsrechtelijke entiteiten betreft, is het register eveneens toegankelijk voor personen of organisaties die een legitiem belang hebben om het witwassen van gelden of financieren van terrorisme na te kunnen gaan.

De richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen toegang tot de informatie over de uiteindelijk begunstigde te beperken. Te denken valt aan situaties waarbij de uiteindelijke begunstigde het risico loopt op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie, of wanneer de begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

Privacyzorgen

De invoering van een UBO- en centraal aandeelhoudersregister kan gevolgen hebben voor de verschillende privacy structuren die in het verleden zijn opgezet om een bepaalde mate van privacy voor aandeelhouders te beogen. Bijvoorbeeld een trust of Stichting Administratiekantoor. Vooral familiebedrijven maken zich grote zorgen.

Privacywaarborgen

Het UBO-register in Nederland zal een openbaar register zijn. Dat betekent dat het voor iedereen toegankelijk is. Toch is het niet zomaar door iedereen te raadplegen, omdat het kabinet heeft gekozen voor 4 privacy waarborgen:

 • Iedere gebruiker wordt geregistreerd;
 • Er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage;
 • Er is slechts inzage in bovengenoemde 6 gegevens. Specifiek aangewezen autoriteiten en de FIU-NL, de Financial Intelligence Unit – Nederland, die geheimhoudingsverplichtingen hebben, krijgen inzage in meer gegevens vanwege hun toezicht- en opsporingstaken;
 • Bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie wordt steeds per individueel geval een nauwkeurige beoordeling gemaakt van de risico’s en wordt bezien of (bepaalde) UBO-informatie kan worden afgeschermd.

Neem contact op

Wilt u meer weten over het openbaar UBO-register? Neem dan contact op met een van onze specialisten of bel +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.