flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 19 april 2019

Financiering van bedrijf? Let op of toestemming echtgenoot nodig is

Nadat de ondernemer een financiering bij de bank had verkregen, ging het mis. De onderneming ging failliet. De bank deed een beroep op de borg welke de ondernemer in privé had gegeven als zekerheid voor de financiering. De echtgenoot van de ondernemer vernietigde daarop de borgstelling, omdat de echtgenoot er niet vooraf mee had ingestemd.

De vraag die zich vervolgens voordeed: was de financiering door de ondernemer aangegaan in de normale bedrijfsuitoefening? Ja, dan was de borgstelling geldig. Nee, dan kon de echtgenoot de borgstelling vernietigen.

In deze zaak was ‘Ja’ het antwoord. En dus kon de echtgenoot de borg niet vernietigen; haar toestemming bij het aangaan was niet nodig. Het had ook anders kunnen zijn…

Normale bedrijfsvoering

De hoofdregel is dat een echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot moet hebben voor het aangaan van overeenkomsten waarbij een borg wordt verstrekt. Fruytier Lawyers in Business informeerde u daar al eerder over, zie onder meer https://www.flib.nl/borgstelling-vernietigbaar-zonder-toestemming-echtgenoot. Deze hoofdregel geldt dus ook voor een borg (een verstrekking van zekerheid) voor een financiering bij een bedrijf of bedrijfsovername. Wordt er van de financier verlangt dat de bestuurder of eigenaar van de vennootschap een borg verstrekt, dan dient de echtgenoot daar expliciet mee in te stemmen.

Uitzondering

Er is echter een uitzondering op deze hoofdregel. Toestemming is niet vereist indien de borg (zekerheidsstelling) plaatsvindt in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap én de bestuurder van vennootschap (al dan niet met zijn medebestuurders) de meerderheid van de aandelen in de vennootschap houdt.

Voor het bepalen of het plaatsvindt in de normale uitoefening van het bedrijf, dan gaat het om de “handeling zelf”. Dus de overeenkomst waarvoor de zekerheid wordt verstrekt. Het gaat er dus niet om of het aangaan van de borg (of zekerheid) behoort tot de normale bedrijfsvoering. Meer algemene informatie over borgstellingen vind u hier

Bedrijfsfinanciering en borg

Het aangaan van een financiering ten behoeve van de bedrijfsvoering, wordt over het algemeen gezien als een onderdeel van de normale bedrijfsuitoefening. In dat geval is de toestemming van de echtgenoot niet noodzakelijk. Dit kan echter anders zijn als bijvoorbeeld de financiering niet wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering, maar voor een ander doel. Indien de ondernemer bijvoorbeeld de financiering zou gebruiken voor het aflossen van schulden. In dat geval zou gesteld kunnen worden dat de financiering niet plaatsvindt in de normale bedrijfsvoering. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de uitzondering zich voordoet en dus dat de echtgenoot van de ondernemer moet instemmen met een door de ondernemer verstrekte borg.

Bij het verstrekken van een financiering, is het dus van belang na te gaan of de lening door de vennootschap wordt aangegaan in de normale uitvoering van het bedrijf. Indien niet, dan is het oppassen geblazen als er een zekerheid in de vorm van een borg wordt gegeven.

Verstrekt u een financiering aan een derde(n)? Of neemt u juist een bedrijfsfinanciering aan? De advocaten van Fruytier Lawyers in Business kunnen u adviseren omtrent deze financiering, de zekerheden en de noodzakelijke formaliteiten daaromtrent. Onze specialisten helpen u graag verder. Meer informatie? Bel ons voor een afspraak , natuurlijk oriënterend en vrijblijvend.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.