flib 50 jaar

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteun

Mededingingsrecht raakt niet alleen private bedrijven, maar als gevolg van de Wet Markt en Overheid en de staatssteun- en aanbestedingsregels ook (de)centrale overheden. Daarbij worden ook branche- en beroepsorganisatie begrensd in de rol die ze vervullen. Mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteun zijn de drie complementaire rechtsgebieden die als doel hebben een level playing field te bewerkstelligen. Fruytier Lawyers in Business kan uw belangen daarbij verdedigen.

Mededingingsrecht door Fruytier Lawyers in Business: Een gelijk speelveld

Als ondernemer wilt u bouwen aan uw bedrijf en wilt u kansen verzilveren. Veelvuldig komt u hierbij mogelijkheden tegen. Deze mogelijkheden kunt u niet altijd zelfstandig benutten. In zo’n geval kan het dan aantrekkelijk zijn om een partnerschap aan te gaan. Op deze manier kunt u dan expertise, relaties of producten binnenhalen. Zaken die u zelfstandig veel moeilijker had kunnen bemachtigen.

Vanzelfsprekend moeten er bij een dergelijke samenwerking goede afspraken worden gemaakt. Afspraken over taken en kosten maar ook over verantwoordelijkheden, informatievoorziening of exclusiviteit. Zonder goede afspraken kan een prachtige samenwerking op desastreuze wijze stranden.

Niet alleen kunnen kansen dan verkeken zijn. Er kunnen volgens het mededingingsrecht dan zelfs boetes of straffen worden uitgedeeld vanwege een te nauwe samenwerking.

Wij helpen u beiden te voorkomen.

Juristen mededingingsrecht

Fruytier Lawyers in Business kan u helpen om uw samenwerking vorm te geven zonder dat zij in strijd is met het mededingingsrecht. Onze advocaten mededingingsrecht laten u graag zien op welke wijze wij u hierbij kunnen bijstaan.

Wij kunnen uw afspraken met uw partners op juiste wijze vorm geven. Maar ook kunnen wij u helpen bij het aan de kaak stellen van overtredingen door uw concurrenten.

Mededingingsrecht en het Kartelverbod

Kartelvorming is verboden, dat is bijna iedereen wel bekend. Het grote publiek weet zich nog steeds de honderden miljoenen aan boetes te herinneren die de grote bierbrouwers enkele jaren geleden werden opgelegd.

Het mededingingsrecht is echter meer omvattend dan enkel het verbieden van prijsafspraken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM)* ziet toe op een gelijk speelveld voor bedrijven. Hierbij wordt dus actief gecontroleerd of afspraken tussen bedrijven niet onevenredig nadelig zijn voor concurrenten.

Boetes voor kartelvorming

De ACM kan dus boetes opleggen bij het overtreden van het mededingingsrecht. Hierbij kan aan bedrijven tot 10% van de jaaromzet aan boetes worden opgelegd. Ook kan de ACM persoonlijke boetes opleggen, indien zij hier aanleiding toe ziet.

Wat mag er wel?

Vrijstellingen binnen het mededingingsrecht

Echter niet alle afspraken zijn verboden. Sterker nog, er zijn specifieke vrijstellingen** waardoor afspraken juist expliciet wel zijn toegestaan. Hierbij kunt u denken aan afspraken die bijdragen aan technische vooruitgang.

Wanneer een groot architectenbureau en een staalconstructeur samen kennis delen, dan kunnen beiden hiervan profiteren. De combinatie van de kennis en de kunde kan in dit geval ook innovatie bevorderen. Omdat klanten dan mee kunnen profiteren van een scherpere prijs of een beter product, is hier geen sprake van een kartel.

Een dergelijke afspraak valt, mits zij juist is omschreven, dus binnen de algemene vrijstelling. Een sleutelbegrip is hierbij wel het duidelijk afbakenen en het zorgvuldig omschrijven van de samenwerking. Beide zaken vallen bij uitstek binnen de focus van ons kantoor.

Naast de algemene vrijstelling is er ook nog de bagatelvrijstelling***. Deze vrijstelling is er voor met name het MKB met een kleiner marktaandeel. De bagatelvrijstelling kent weer extra voorwaarden wanneer deze wordt toegepast op Europese samenwerking tussen bedrijven. In die zin is er dus Nederlands en Europees mededingingsrecht. Vanzelfsprekend kunnen beide voor u van belang zijn.

Met een veelvoud aan vrijstellingen, die ook nog eens nationaal en internationaal aan andere voorwaarden verbonden kunnen zijn, is de materie complex te noemen.

Mededingingsrecht bij Fruytier Lawyers in Business

Door onze grondige kennis van ondernemingsrecht en onze ruime ervaring met samenwerkingsverbanden, zijn wij experts in het veld van mededingingsrecht. Wij kunnen u bijstaan bij het vormgeven van afspraken op dusdanige wijze dat deze binnen de kaders van de wet vallen. Dit geldt voor zowel nationale als internationale verbanden.

Tevens kunnen wij bestaande samenwerkingen voor u controleren en eventueel anders vormgeven of beschrijven.

Tot slot kunnen wij u ook bijstaan wanneer u wordt benadeeld door bijvoorbeeld prijsafspraken van concurrenten. Wij kunnen u dan helpen bij het vaststellen en het melden van bijvoorbeeld kartelafspraken. Onze juristen mededingingsrecht zorgen voor een heldere en sterke zaak die wij bij de ACM kunnen aanbrengen.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op om te bespreken hoe de advocaten van Fruytier Lawyers in business uw bedrijf kunnen helpen bij kwesties op het gebied van mededingsrecht.

Mededingingsrecht specialisten

Gerelateerde artikelen: mededingingsrecht

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.