flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 31 augustus 2020

De derdengeldrekening van de advocaat: Is mijn geld veilig bij de advocaat?

Wanneer uw wederpartij bijvoorbeeld wordt gesommeerd een openstaande factuur te betalen, wordt het bedrag vaak overgemaakt naar de derdengeldrekening van de advocaat. Bij de koop van een woning zal dat op de derdengeldrekening van de notaris, ofwel op zijn kwaliteitsrekening gebeuren. Dit dient onder andere ter zekerstelling dat de advocaat / notaris weet dat de wederpartij aan zijn verplichtingen voldoet. In dit artikel wordt uitgelegd wat de derdengeldrekening van de advocaat is.

Stichting derdengelden

Advocaten zijn op grond van de gedragsregels voor de advocatuur verplicht voor het ontvangen van zogeheten derdengelden gebruik te maken van een stichting derdengelden. Dat kan een stichting derdengelden van de advocaat zelf of een advocatenkantoor zijn, maar dat hoeft niet. Onder derdengelden wordt verstaan: gelden die in verband staan met de dienst die door de advocaat wordt verleend en die niet bestemd zijn voor de advocaat in het kader van zijn optreden in die hoedanigheid, maar voor de cliënt of een derde.

De stichting derdengelden is een stichting met een bijzonder doel. De stichting moet uit zijn aard onafhankelijk zijn. Daarom heeft een stichting derdengelden altijd meerdere bestuurders. Betalingen kunnen slechts gedaan worden door minimaal twee bestuurders, waarvan minimaal één advocaat is.

Kwaliteitsrekening

De stichting derdengelden heeft een bijzondere soort bankrekening, ook wel kwaliteitsrekening genoemd. Alle ontvangsten op de rekening moeten aan een zaak van de advocaat gerelateerd zijn. Het doel van het verplichte gebruik van een afzonderlijke stichting is in de eerste plaats de vermogensrechtelijk bescherming van derdengelden tegen verhaalsaanspraken van crediteuren van de advocaat. De advocaat mag geen voor een cliënt ontvangen gelden op zijn derdengeldrekening gebruiken om openstaande facturen die de advocaat heeft bij de cliënt te voldoen. Daarnaast beogen de gedragsregels voor advocaten te voorkomen dat de stichting derdengelden oneigenlijk wordt gebruikt doordat op de door de stichting beheerde rekening gelden worden ‘geparkeerd’ die daar niet thuishoren. De administratie van de stichting derdengelden valt onder het verschoningsrecht van de advocaat.

Het vorderingsrecht ter zake van het saldo behoort toe aan de gezamenlijke rechthebbenden, waarbij het aandeel van iedere rechthebbende wordt berekend naar evenredigheid van het bedrag dat te zijnen behoeve op de rekening is gestort. Dat saldo komt derhalve niet toe aan de stichting zelf. Zo wordt het bedrag waar de rechthebbende recht op heeft afgeschermd van eventuele schuldeisers van de advocaat.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.