flib 50 jaar
Home » Expertise » Huurrecht » Ontbinding en ontruiming

Ontbinding en ontruiming

De huurder van een woning wordt door de wet beschermd als de verhuurder de overeenkomst wenst te beƫindigen. Is de huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een jaar aangegaan, dan zal de huur vanzelf eindigen tegen het einde van de afgesproken huurperiode. Althans, als de huurder hier niet mee instemt en in de woning wil blijven wonen. Afspraken worden dus bij de huur nogal eens doorkruist door de wettelijke bepalingen van dwingend, c.q. semi-dwingend recht. Dit betekent dat contractueel niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken van de afspraken. De verhuurder zal voor de beƫindiging (de ontbinding) altijd naar de rechter moeten. Voor de huur van een kamer is de bescherming echter beperkter.

Huurrecht

De naam van de overeenkomst is slechts een bijkomstigheid. Voor de vraag of er sprake is van huur moet gekeken worden naar de wettelijke definitie en/of de overeenkomst de essentialia van huur bevat. Voor de vraag of een bepaalde overeenkomst een huurovereenkomst is of niet, is uiteindelijk doorslaggevend hetgeen partijen hebben bedoeld te willen af spreken en wat partijen dienaangaande van elkaar in redelijkheid hebben mogen verwachten.
Het huurrecht kan betrekking hebben op woonruimte en op bedrijfsruimte. Bedrijfsruimte is weer onder te verdelen in middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Dat laatste is van belang aangezien de wettelijke bescherming voor de huurder in de hiervoor genoemde volgorde afneemt.

Zowel op het gebied van woonruimte als dat van bedrijfsruimte bieden wij rechtshulp op specialistisch niveau. Wij bieden gedegen advies en zonodig procederen wij. Procedures terzake huurgeschillen worden meestal behandeld door de kantonrechter van de woonplaats van de partij die voor de rechter wordt gedaagd.

Wij treden op voor zowel (professionele) verhuurders als (particuliere) huurders.

« Terug naar huurrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.