flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 januari 2023

Een earn-out bepaling in de koopovereenkomst. Wat is dat precies?

Bij een overname komt het regelmatig voor dat een verkoper de koper een zeer rooskleurig beeld van de vennootschap schetst. De koper kan daarbij toch zijn twijfels hebben. Zal de omzet wel groeien? Blijven bepaalde belangrijke werknemers wel na de transactie werkzaam voor de vennootschap? Zal die noodzakelijke vergunning wel verleend worden? Wanneer de koper zekerheid wil voor het behalen van deze doelen kan het opnemen van een ‘earn-out’ oplossing bieden. In deze bijdrage zullen wij deze earn-out nader toelichten.

Bij de (beoogde) overname van een onderneming doet de koper onderzoek naar de vennootschap die hij beoogt te kopen (het “due diligence onderzoek”). Uit dit onderzoek kunnen bepaalde risico’s naar voren komen. Denk hierbij aan (mogelijke) aansprakelijkheden van de vennootschap, contracten die opgezegd kunnen worden, dalende omzet en opgepoetste cijfers. Partijen die onderhandelen over de koopovereenkomst kunnen verschillen van mening over het bestaan of de omvang van deze risico’s.

De earn-out

Wanneer partijen door dit verschil van inzicht niet tot een overeenkomst lijken te komen kan het opnemen van een ‘earn-out’ een oplossing bieden. Bij de earn-out wordt het verschuldigd worden van een gedeelte van de koopprijs (de “earn-out”) gekoppeld aan bepaalde doelen (de “earn-out doelen”) binnen een zekere periode na de overname (de “earn-out periode”).

Het opnemen van een earn-out bepaling biedt zo uitkomst wanneer partijen tijdens de onderhandelingen niet tot overeenstemming komen over de waardering van de onderneming. De koper heeft dan de zekerheid dat hij alleen het restant van de koopprijs hoeft te betalen wanneer de de earn-out doelen ook zijn behaald binnen de earn-out periode. Het is dus belangrijk dat de door de verkoper geschetste verwachtingen of gedane beloften ook helder in de earn-out bepaling zijn opgenomen.

Voorbeelden van earn-out verplichtingen kunnen zijn:

  • het halen van een bepaalde omzet (bijvoorbeeld gelijk aan of hoger dan het laatste boekjaar);
  • het aanblijven van key employees; en
  • het verkrijgen van een essentiële vergunning.

Afgesproken kan worden dat de earn-out alleen verschuldigd is wanneer aan de earn-out verplichting is voldaan (bijvoorbeeld dat de omzet gelijk is gebleven) of naar rato is verschuldigd (een omzetdaling van 10% doet ook de earn-out met 10% dalen).

Ook is het mogelijk om de earn-out periode in termijnen onder te verdelen. Zo is bijvoorbeeld een deel van de earn-out verschuldigd wanneer key employees ten minste één jaar na de overname aanblijven en nog een deel van de earn-out wanneer zij ook een tweede jaar aanblijven.

Het is van belang dat de earn-out nauwkeurig in de koopovereenkomst wordt opgeschreven. Hierbij is het van belang de volgende elementen duidelijk op papier te zetten:

  • de earn-out doelen;
  • de hoogte van de earn-out;
  • de earn-out periode; en
  • wanneer de uitbetaling van de earn-out plaatsvindt.

Hulp of advies

Wenst u hulp bij het opstellen van een koopovereenkomst, het uitonderhandelen van een earn-out bepaling, of bij een earn-out geschil? Regelmatig adviseren onze specialisten over fusie- en overnametrajecten. Met onze kennis kunnen wij u goed en gericht adviseren om mogelijke valkuilen te vermijden. U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.