flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 17 januari 2023

Recht op informatie verstrekking persoonsgegevens bij direct marketing

Elke EU-burger heeft het recht om te weten wie over zijn data beschikt en deze te zien krijgt. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, donderdag 12 januari 2023 geoordeeld in de zaak met nummer C-154/21.

De rechtszaak

Het hof boog zich over een vraag van het hoogste gerechtshof van Oostenrijk (Oberste Gerichtshof). Dit ging over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een zaak van een burger tegen Österreichische Post. Die privacywet regelt de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie.

Tijdens de rechtszaak verklaarde het postbedrijf dat het de gegevens van de man had doorgestuurd naar klanten. Daaronder zijn IT-bedrijven, aanbieders van mailinglijsten, liefdadigheidsorganisaties en politieke partijen voor marketingdoelen.

Het Oberste Gerichtshof, dat het geschil in laatste aanleg behandelt, wenst te vernemen of de AVG de verwerkingsverantwoordelijke de keuze laat om de specifieke identiteit bekend te maken van de ontvangers of alleen de categorieën ontvangers, of dat het de betrokkene het recht geeft om zijn specifieke identiteit te kennen.

In zijn arrest antwoordt het Hof dat wanneer persoonsgegevens aan ontvangers zijn verstrekt, de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is om de betrokkene op verzoek de werkelijke identiteit van die ontvangers te verstrekken.

Alleen wanneer het (nog) niet mogelijk is om ontvangers te identificeren, mag de verwerkingsverantwoordelijke de categorieën ontvangers in kwestie aangeven. Dat is ook het geval wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke aantoont dat het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Het Hof wijst erop dat het recht van toegang van de betrokkene noodzakelijk is om de betrokkene in staat te stellen andere door de AVG verleende rechten uit te oefenen, namelijk zijn of haar recht op rectificatie, recht op wissing (“recht om te worden vergeten”), recht op beperking van de verwerking, recht om bezwaar te maken tegen verwerking of recht op actie wanneer hij of zij schade lijdt.

Dit oordeel maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om de organisatie goed te hebben ingericht op privacy.

Advies

Heeft u bijvoorbeeld vragen over het privacyrecht, of zoekt u praktisch advies? Dan kunt u contact opnemen met mr. J.H. Fellinger per telefoon of mail.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.