flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 17 januari 2023

Benoeming van een tijdelijk bestuurder in kort geding

Als een belanghebbende vindt dat er sprake is van wanbeleid binnen een onderneming dan kan hij naar de Ondernemingskamer. Ook wel de ‘OK’ genoemd. De OK stelt een onderzoek in als blijkt dat er gegronde redenen zijn om aan het beleid of gang van zaken binnen een onderneming te twijfelen. In dat geval wordt een onderzoeker aangesteld die vervolgens het beleid binnen de vennootschap onderzoekt.

Een van de redenen om naar de OK te gaan is het feit dat deze procedure doeltreffend is. De OK kan op elk moment in de procedure onmiddellijke voorzieningen treffen. De OK kan dat zelfs doen voordat er een besluit is genomen om een onderzoek naar de gang van zaken binnen de vennootschap in te stellen. Om dan al over te gaan tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen is het noodzakelijk dat er sprake is van gegronde reden om te twijfelen aan het juiste beleid binnen de vennootschap.

Onder andere het ingrijpende effect dat een enquêteprocedure heeft en de daarmee gepaard gaande kosten, kunnen een reden zijn om af te zien van een dergelijke procedure. Indien er toch redenen zijn om een andere bestuurder te benoemen kan men dit proberen bij de gewone civiele rechter.

Naast de OK staat het namelijk ook de voorzieningenrechter (dan wel de bodemrechter) vrij om een oordeel te geven over het al dan niet schorsen van een bestuurder of het benoemen van een tijdelijk bestuurder.

Overwegingen van de rechtbank

In een recente procedure geeft de rechtbank Gelderland een aantal interessante overwegingen. Deze overwegingen geven aan dat rechtbanken, onder omstandigheden, terughoudend moeten zijn met het toewijzen van een dergelijke vordering.

Allereerst overweegt de rechtbank Gelderland dat het uitgangspunt is dat benoeming van een tijdelijke bestuurder van een B.V. in beginsel is voorbehouden aan de OK. Verder stelt zij dat slechts tot een dergelijke benoeming kan worden overgaan vooruitlopend op een procedure bij de OK. Ook geldt dit aan de hand van dezelfde toets als gehanteerd door de OK.

Tegenstrijdig

Deze overwegingen van de rechtbank lijken in strijd te zijn met de heersende leer. Die bepaalt namelijk dat tot bovengenoemde maatregelen ook zelfstandig en zonder bovengenoemd voorbehoud door de bodemrechter of de voorzieningenrechter kan worden besloten. Wij zijn het dan ook niet eens met deze overwegingen van de rechtbank Gelderland. Wel zullen wij dit strak in de gaten blijven houden.
Vervolgens overweegt de rechtbank ook dat er sprake zou moeten zijn om aan te nemen dat eiser zich als bestuurder schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid voordat de rechtbank overgaat tot benoeming van een tijdelijke bestuurder.

Dit is wat mij betreft ook een afwijkende overweging. De OK zelf hanteert namelijk een ander criterium. Bij het treffen van een dergelijke voorziening door de OK is wanbeleid niet aan de orde. Er wordt beoordeeld of sprake is van “gegronde redenen” om aan juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen.

Vooralsnog is het vragen van een voorziening bij de rechtbank in veel gevallen dus een goed en effectief alternatief.

Advies

Heeft u vragen of wenst u advies? Onze advocaten helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.