flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 september 2013

“Dik varken, schreeuw niet zo” Ontslag op staande voet?

Stel: je bent werkgever en een van uw werknemers maakt een fout. U spreekt de werknemer hier op – ietwat luide toon – aan. Het antwoord dat u krijgt: “dik varken, schreeuw niet zo”. Reden voor een ontslag op staande voet? Wel voor een rolluikenproducent uit het zuiden des lands.

Geen reden voor ontslag op staande voet

De werknemer was het niet eens met het ontslag en vorderde vernietiging van het ontslag op staande voet en doorbetaling van het loon. De kantonrechter wees de vorderingen van de werknemer toe en vernietigde daarmee het ontslag op staande voet. De werkgever ging daarop in hoger beroep. Het Hof Den Bosch boog zich over de zaak en kwam tot hetzelfde oordeel als de kantonrechter: de gedraging van de werknemer was géén reden voor ontslag op staande voet.

Het hof overwoog daartoe dat de omstandigheden van het specifieke geval belangrijk zijn. In deze zaak was de werknemer sinds zomer 2010 in dienst bij de werkgever als hulpmonteur rolluiken-zonwering. Nadat de leidinggevende op een zeker moment zijn ongenoegen had geuit over een fout die de werknemer had gemaakt, reageerde de werknemer tegen zijn leidinggevende met de woorden: “dik varken, schreeuw niet zo”. Hierop werd de werknemer op staande voet ontslagen. Het hof meende echter dat dit – alhoewel grof – taalgebruik geen dringende reden opleverde voor een ontslag op staande voet. Van belang achtte het hof dat de werknemer zich bij de werkgever had gemeld toen hij merkte een fout te hebben gemaakt. Doordat de leidinggevende hierover op luide toon zijn ongenoegen had geuit aan werknemer, meende het hof, vond hij dat de leidinggevende zelf een ruziesfeer had doen ontstaan. Niet was in te zien waarom de werkgever niet had kunnen volstaan met minder vergaande maatregelen, zoals een officiële waarschuwing, een ontbindingsverzoek of een aanvraag voor een ontslagvergunning. Het hof bevestigde daarmee het vonnis van de kantonrechter.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.