flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 september 2013

Beëindiging van knellende huurovereenkomst door surseance van betaling

Wanneer een (dochter-)onderneming als gevolg van de crisis minder huuroppervlakte nodig heeft en/of er tegen gunstigere voorwaarden elders gehuurd kan worden, dan kan een surseance van betaling uitkomst bieden.

Door de crisis is de huurmarkt voor commercieel vastgoed op veel locaties sterk gewijzigd. Op veel plekken is de vierkante meterprijs drastisch gedaald. Niet alleen zijn er minder commerciële huurders, ook hebben bestaande bedrijven minder behoefte aan vierkante meters.
Bij sommige ondernemingen kan een bestaande huurovereenkomst sterk gaan knellen, zeker als de huurtermijn nog lang voortduurt. Waar het wel lukt om met natuurlijk verloop, een sociaal plan en het UWV te saneren in de arbeidskosten zijn verhuurders in deze tijd niet altijd bereid om mee te werken aan een sanering van het huuroppervlakte of (tijdelijke) verlaging van de huurprijs. De herfinanciering van ondernemingen met een knellende huurovereenkomst kan afhankelijk zijn van de huursituatie.

Instrument om huursituatie te wijzigen

De surseance van betaling biedt in deze gevallen een instrument om de huursituatie te wijzigen. In de faillissementswet is bepaald dat een huurder zodra de surseance is gestart de huur tussentijds kan doen eindigen. Wel dient de overeengekomen of gebruikelijk termijn in acht te worden genomen, echter een termijn van drie maanden is in elk geval voldoende. Een vergelijkbare regeling geldt in faillissement, echter een faillissement is minder gericht op het continueren van de onderneming. Indien de onderneming – behoudens de knellende huurovereenkomst – verder levensvatbaar is, is een surseance zeker te aan te raden.

Beetje lucht

Beëindiging van de huur,  eventueel in combinatie met sanering van de crediteuren dienen een onderdeel van een saneringsplan te worden. Zodra de surseance wordt uitgesproken, kan uitvoering aan dit plan worden gegeven en afscheid worden genomen van de knellende huurovereenkomst en eventueel een akkoord worden gesloten met de crediteuren. Een nieuwe locatie met minder vierkante meters kan voor veel ondernemingen het beetje lucht geven dat nodig is om de onderneming staande te houden zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

Deze mogelijkheid die de surseance biedt wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Naast een juridische weg om iets aan de knellende huurovereenkomst te doen, kan het een breekijzer zijn aan de onderhandelingstafel om een niet buigzame verhuurder overstag te doen gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp of herstructureringen in het algemeen kunt u contact opnemen met onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.