flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 15 augustus 2022

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2023 zal de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) beginnen. De Wkb heeft serieuze gevolgen voor aannemers en opdrachtgevers. Opmerkelijk is dat de Wkb eerst zal gaan gelden voor de bouw en verbouwprojecten van kleinere schaal, de gevolgklasse I. Daarmee is de Wkb in het begin voornamelijk relevant voor het MKB en voor mensen die hun huis willen laten verbouwen.

Het voornaamste gevolg van de invoering van de Wkb is dat de aansprakelijkheid van aannemers voor gebreken wordt uitgebreid. Ook zal er een nieuwe private partij bij de bouw betrokken worden, de kwaliteitsborger. In dit artikel zal ik een korte toelichting geven op deze elementen van de nieuwe wet.

Gevolgklasse I

De Wkb zal in eerste instantie slechts voor de zogeheten gevolgklasse I gelden. Het gaat hier om bouwwerken waarvan impact van fouten tijdens de bouw relatief beperkt zal blijven. Voorbeelden van bouwwerken, of verbouwingen die onder deze gevolgklasse vallen, en waarvoor de Wkb zal gaan gelden zijn eengezinswoningen, vakantiewoningen en lagere bedrijfspanden met één of twee bouwlagen.

Binnen deze categorie zijn er echter ook uitzonderingen. Monumentale panden, projecten waarvoor milieu- en/of brandveiligheidsvergunningen nodig zijn vallen niet onder de gevolgklasse 1 en althans voor de voorzienbare toekomst niet.

Aansprakelijkheid

Voor invoering van de Wkb is de aannemer relatief goed beschermd tegen een aansprakelijkstelling voor het herstel van gebreken. Voor zover de opdrachtgever een gebrek niet heeft benoemd bij de oplevering en er geen sprake is van een verborgen gebrek is de aannemer niet aansprakelijk.

Dat slaat nu om, de aannemer zal in beginsel aansprakelijk kunnen worden gehouden voor alle gebreken na oplevering, ook die tijdens de oplevering niet zijn benoemd. Als de aannemer kan aantonen dat de gebreken niet voor zijn toerekening zijn dan is hij niet aansprakelijk. Er is daarmee in feite tevens sprake van een omkering van de bewijslast.

Kwaliteitsborger

De invoering van de Wkb zal een nieuw type dienstverlening in het leven roepen: de begeleiding van de private kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger is een bijzonder opgeleid deskundige die in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever zal werken. De hoop van de wetgever is dat de verbeterde kwaliteit van de bouw, de bijkomende kosten van de kwaliteitsborger in waarde zal overstijgen.

De kwaliteitsborger zal voor het aanvangen van het project een borgingsplan vaststellen. In dit borgingsplan zullen de bouwtechnische risico’s worden geïdentificeerd en beoordeeld. Daarna ziet hij toe, en rapporteert hij over de bouw, en of er voldaan wordt aan de relevante voorschriften. De kwaliteitsborger zal ook een controlerende rol hebben bij de oplevering van het project.

Uitstel

De Wkb is meermaals uitgesteld. Dit omdat de Wkb hoort bij het systeem van de nieuwe
Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet zal het aanvragen en het verlenen van vergunningen worden omgegooid.

Het punt waartegen men aanliepen is dat de uitvoerders binnen de overheid, de vergunningsafdelingen van gemeenten en provinciën steeds aangaven niet klaar te zijn voor het nieuwe systeem. Ook waren er ICT problemen.

Vragen, bel ons!

Nu lijkt de inwerkingtredingsdatum echter definitief, de gemeenten steunen de invoering. Tijdens de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd een oproep aan minister De Jonge om alles op alles te zetten voor de inwerkingtreding op 1 januari 2023 met 90% aangenomen. Een goede voorbereiding is dus nu echt noodzakelijk.

Heeft u vragen over gevolgen van de invoering van de Wkb voor uw project, bent u aannemer en wilt u advies, of bent u deskundige en bent u geïnteresseerd in het aanbieden van diensten als kwaliteitsborger? Aarzel dan niet en bel ons dan direct. Een van onze vastgoed advocaten staat u graag vrijblijvend te woord om te bespreken wat wij voor uw project of bedrijf kunnen betekenen.

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.