flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 april 2020

De corona-uitbraak: ondernemingen in zwaar weer

Door de recente corona-uitbraak en als gevolg van overheidsingrijpen zijn veel ondernemingen plotseling in zwaar weer gekomen. Een faillissement lijkt voor sommige ondernemingen ineens angstaanjagend dichtbij te komen. Juist in deze tijden is het van belang om extra zorgvuldig te handelen op een aantal punten. Wellicht is een doorstart of herstructurering van uw onderneming namelijk nog wel mogelijk.

Faillissement aanvragen voor een onderneming in zwaar weer

Wanneer er nog een kans bestaat, hoe klein ook, dat de onderneming kan voorbestaan, handelt het bestuur niet per definitie onrechtmatig wanneer zij probeert de onderneming voort te zetten. De bestuurders van een onderneming zijn echter verplicht de onderneming te staken wanneer er redelijkerwijs geen mogelijkheden bestaan om deze voort te zetten, in welke vorm dan ook. Dat de vraag, of er nog een kans bestaat om de onderneming voort te zetten, in deze tijd anders moet worden beoordeeld dan onder normale omstandigheden mag duidelijk zijn. Voor vele bedrijven geldt immers dat zij een gezonde onderneming hadden die als gevolg van overheidsingrijpen is stil komen te vallen, maar ook weer kan opstarten zodra de maatregelen geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. Juist omdat de toekomst zo onzeker is mag worden aangenomen dat iedere kans mag worden aangegrepen. De overheid wil zelfs dat ondernemers hun personeel in dienst houden.  Wanneer u meerdere schuldeisers heeft en er ook nog vermogen aanwezig is, kunt u faillissement aanvragen. U kunt dit zelf doen of met behulp van een advocaat via www.rechtspraak.nl.

Aandachtspunten voor ondernemingen in zwaar weer

Wanneer u faillissement aanvraagt gaat de curator onderzoeken vanaf welk moment het voortzetten van de onderneming de schuldenlast heeft verzwaard en de verhaalsmogelijkheden van de crediteuren heeft verkleind. Deze situatie zal de curator afwegen tegen de kans dat vanaf datzelfde moment het bestuur had kunnen slagen in haar poging te onderneming te redden.

Juist dat moment in de tijd is in deze crisis niet te meten. Wanneer uw onderneming een faillissement nadert is het van belang om extra zorgvuldigheid te betrachten op een aantal vlakken. Zo is het van belang zorgvuldig te zijn met het doen van betalingen, alle schuldeisers dienen namelijk zoveel al mogelijk gelijk behandeld te worden. Ook bij het aangaan van nieuwe verplichtingen moet zorgvuldigheid in acht worden genomen: ga geen nieuwe verplichtingen aan indien u zeker weet dat uw onderneming deze verplichtingen niet na kan komen en ook geen verhaal kan bieden voor de hierdoor ontstane schade. Hiervoor geldt in deze tijden dat er wel onderscheid moet worden gemaakt tussen doorlopende verplichtingen en nieuwe verplichtingen.

Stel een reddingsplan op wanneer u besluit om de onderneming voort te zetten, ondanks dat deze in zwaar weer terecht is gekomen. Documenteer deze beslissingen goed. Tot slot is het van belang om tijdig betalingsonmacht te melden bij de fiscus, maar ook, zorg dat u uw jaarrekening tijdig deponeert bij de Kamer van Koophandel, desnoods als concept.

Indien u deze aandachtspunten in het vizier houdt, is de kans groot dat de curator u niet aansprakelijk stelt voor eventuele tekorten in het faillissement (op grond van bestuurdersaansprakelijkheid).

Doorstart maken met uw onderneming

Indien uw onderneming nog gezonde onderdelen heeft is het maken van een doorstart een mogelijkheid. Daarbij is het van belang om het faillissement correct aan te vragen en de herfinanciering grondig voor te bereiden. Bovendien moet de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid worden onderkend en waar mogelijk beperkt. Lees meer over de mogelijkheden om een doorstart te maken in ons artikel: Doorstarten na faillissement.

Herstructurering van de onderneming

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer uw onderneming niet meer verder kan zoals het nu gaat kan herstructurering een oplossing bieden. Effici├źnter werken en kosten besparen kunnen helpen om een faillissement te voorkomen. Onze advocaten kunnen u begeleiden bij het te doorlopen traject.

Begeleiding door onze advocaten

Wanneer u het overweegt om faillissement aan te vragen, of faillissement juist probeert te voorkomen door uw onderneming te herstructureren, kunnen onze advocaten u bijstaan.
Welk traject u ook kiest, dankzij hun ervaring en professionaliteit zijn onze advocaten in staat de best mogelijke uitkomst te verwezenlijken. Neem contact op met een van onze specialisten.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.