flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 27 januari 2017

Bedrijf verkopen? Checklist om te bepalen welke werknemers meegaan

Als u een bedrijf of onderdeel daarvan verkoopt, neemt u automatisch ook werknemers over. Voor zowel de koper als de verkoper is het van belang na te gaan, wie die werknemers precies zijn. Welke werknemer gaat mee en welke werknemer blijft achter? Met deze checklist komt u er beter uit.

Werkzaam voor meerdere bedrijfsonderdelen

Als de werknemers voor meerdere onderdelen binnen het bedrijf werken, is het van belang ze toe te wijzen aan de bedrijfsonderdelen. Zo kun je nagaan welke werknemers worden overgenomen door de koper en wie niet.

Bij beantwoording van de vraag tot welk onderdeel binnen de groep van bedrijven de werknemer toebehoort, is het van belang onderscheid te maken tussen twee omstandigheden:

  • de werknemer is in dienst van een ander bedrijf, maar werkzaam bij het bedrijf dat wordt gekocht (de ‘gedetacheerde werknemer’);
  • de werknemer is in dienst van het bedrijf dat wordt verkocht, maar hij werkt niet voor het overgedragen onderdeel van de onderneming.

Gedetacheerde werknemer: blijft bij oude bedrijf

Om administratieve en juridische efficiency redenen kiezen werkgevers soms voor een constructie dat het personeel in dienst is van een bepaalde groepsmaatschappij, bijvoorbeeld de moedermaatschappij of een personeels-BV. Ook binnen kleine ondernemingen komt het veel voor dat de werknemers voor verschillende onderdelen binnen een groep van vennootschappen werken. Dit leidt ertoe dat de werknemers voor verschillende onderdelen van het bedrijf werken zonder dat ze hiermee een arbeidsovereenkomst hebben.

Wordt het bedrijfsonderdeel verkocht waar de werknemers werkzaamheden voor uitvoeren, maar waar zij niet in dienst zijn? Dan geldt in beginsel dat de werknemers teruggaan naar het bedrijfsonderdeel waarmee zij een arbeidsovereenkomst hebben. De werknemers gaan dan niet over naar de koper.

Permanent gedetacheerde werknemer: gaat over

Als werknemers permanent gedetacheerd zijn bij een bedrijfsonderdeel binnen de groep, gelden andere regels dan wanneer iemand tijdelijk is gedetacheerd. Dit permanente karakter leidt ertoe dat moet worden aangenomen dat de werknemer toch het bedrijfsonderdeel waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal volgen naar de koper. Daaraan kan dan niet afdoen dat de werknemer formeel een arbeidsovereenkomst had met een ander bedrijfsonderdeel dat niet werd verkocht.

Dezelfde werkgever, een ander onderdeel: blijft in principe bij oude bedrijf

De andere omstandigheid is dat de werknemer in dienst is bij de onderneming die wordt verkocht, maar ook voor een ander onderdeel werkt, dat niet wordt verkocht. Dit is een situatie die in de praktijk veel voorkomt.

Het is immers niet ongebruikelijk om binnen dezelfde onderneming voor meerdere afdelingen te werken. Bijvoorbeeld een telefoniste, receptioniste of een administratief medewerker die werkzaamheden verrichten voor meerdere bedrijven binnen de groep. De vraag is wat er gebeurt als één afdeling wordt verkocht?

Het uitgangspunt is dat deze werknemers niet overgaan op de koper. Echter, hierop moet een nuancering worden gemaakt. De uitkomst van de beoordeling is afhankelijk van de feiten. Als een administratief medewerker voor drie bedrijfsonderdelen werkt waarvan er twee worden verkocht, gaat hij toch mee naar de koper. Immers twee derde van zijn werkzaamheden behoren toe tot de verkochte onderdelen. Als het andersom is, gaat de werknemer niet over naar de koper.

De feiten bepalen de overgang

Bepalen of een werknemer mee overgaat kan zeer casuïstisch zijn. Er moet worden gekeken naar de feiten en omstandigheden van het geval. Bij een verkoop of koop van een bedrijf of onderdeel daarvan is het zaak goed onderzoek te doen naar de werknemersrelaties. Een simpele lijst met werknemers die met het bedrijf een arbeidsovereenkomst heeft, is geen garantie dat deze werknemers ook daadwerkelijk overgaan.

Fruytier Lawyers in Business is als ondernemingsrechtkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in adviseren over en begeleiden van fusies en overnames. Als uw partner kunnen wij met onze kennis en ervaring de werknemers gerelateerde perikelen bij een fusie of overname voorkomen of oplossen. Wij zijn zeer ervaren in het doen van Due Diligence onderzoek.

Mocht u meer willen weten over de overgang van onderneming en/of de arbeidsrechtelijke gevolgen daarvan, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.