flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 7 februari 2017

Waarschuwen voor concurrent is vergelijkende reclame

Een bedrijf dat op haar eigen site waarschuwt voor de agressieve verkoopmethoden van een concurrent, doet aan vergelijkende reclame. Vergelijkende reclame is toegestaan maar alleen als het om juiste informatie gaat en de goede naam van de concurrent niet wordt geschaad. Ook mag de reclame geen onevenredig voordeel opleveren. In een geschil tussen de twee internetbedrijven VisualMedia en Proximedia oordeelde de rechter dat VisualMedia niet langer mocht waarschuwen voor de concurrent. Zelfs niet op haar eigen site.

Adverteerder verantwoordelijk voor inhoud reclame

Concurrentie houdt ondernemers scherp en reclame is een middel om klanten te werven. Klanten gebruiken informatie vooral om keuzes te maken en daarop worden de reclameactiviteiten afgestemd. Het maken van goede reclame is uitdagend. Het succes is niet alleen afhankelijk van het medium, maar vooral ook van de boodschap. Die boodschap moet ook aan de eisen van de wet voldoen. Gebeurt dat niet, dan kan de rechter de adverteerder terechtwijzen. De adverteerder is namelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame. Hij moet kunnen bewijzen dat de inhoud juist is, niet alleen als het gaat om informatie over eigen producten en diensten, maar ook die van een concurrent. “Waarschuwen” voor een concurrent is bepaald niet zonder risico’s. Ook al is de waarschuwing goed bedoeld, het risico bestaat dat sprake is van verboden vergelijkende reclame. Zo oordeelde het Hof Arnhem recent in een arrest in een geschil tussen de mediapartijen VisualMedia en Proximedia.

Agressieve werving concurrent

VisualMedia maakt websites voor bedrijven in Nederland. Proximedia levert internetdiensten, maakt websites en bedrijfsvideo’s en houdt zich bezig met online marketing, ook voor de Nederlandse markt. Daartoe gebruikt Proximedia diverse (handels)namen, waaronder BeUp. Proximedia werft klanten door middel van koude acquisitie, waarbij zij vooral kleine ondernemingen zeer actief benadert. In de optiek van Visualmedia gaat Proximedia zeer agressief te werk en laat Proximedia haar klanten zeer onredelijke contracten afsluiten. Visualmedia meent er goed aan te doen om hiervoor te waarschuwen. Daartoe plaatst zij in mei 2015 een artikel op haar website met de boodschap:

Wees alert wanneer u benaderd wordt door vertegenwoordigers van Proximedia of BeUp. De firma staat bekend door de agressieve manier van benaderen en het aansturen op het direct tekenen van contracten met een lange looptijd. Diverse ondernemers uit [B] zijn reeds bezocht door vertegenwoordigers van Proximedia / BeUp.

De afgelopen jaren is Proximedia / BeUp regelmatig negatief in het nieuws geweest door het sluiten van langdurige contracten en het niet leveren wat wordt beloofd. Lopende contracten kunnen alleen beëindigd worden door het afkopen van de resterende looptijd. Wat Proximedia / BeUp doet is niet in strijd met de wet, maar de ervaringen van gedupeerde ondernemers die online te vinden zijn spreekt boekdelen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Ervaringen van anderen over Proximedia /BeUp
• Higherlevel.nl.
• Trosradar.nl.
Bent u reeds door Proximedia / BeUp benaderd of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Verspreiding via Twitter

Het artikel wordt verder gedeeld via Twitter en is terug te vinden via Google. Na diverse e-mails over en weer past VisualMedia het bericht enigszins aan maar daarmee is het geschil niet uit de wereld.

Kort geding – vrijheid van meningsuiting

Proximedia begint een kort geding tegen VisualMedia om de uiting te laten verwijderen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitingen van VisualMedia onder het recht van meningsuiting vallen. Dat recht weegt volgens de rechter zwaarder dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van Proximedia.

Hoger beroep – ongeoorloofde vergelijkende reclame

Proximedia gaat in hoger beroep en voert daarbij ook aan dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame. De redenering van Proximedia luidt dat beide partijen commerciële activiteiten ontplooien die worden aangeboden aan dezelfde doelgroep en het zijn dan ook concurrenten van elkaar.
De publicatie is openbaar gemaakt op de website van VisualMedia – bij uitstek een medium waar commerciële uitlatingen worden gedaan – en is dan ook een vorm van reclame. Het Hof oordeelt dat inderdaad sprake is van vergelijkende reclame aangezien de naam van een concurrent wordt genoemd. Vergelijkende reclame is toegestaan zolang daarbij wel aan diverse wettelijke voorwaarden wordt voldaan door de adverteerder. Zo moet de informatie juist zijn, mag de reclame de goede naam van een concurrent niet schaden en het mag ook geen oneerlijk voordeel oplever

Bewijs juistheid en volledigheid ontbreekt

Proximedia beroept zich erop dat niet aan al deze strenge eisen is voldaan. Volgens de wettelijke vereisten ligt het op de weg van VisualMedia om de juistheid en volledigheid van de feitelijke van de gegevens in de reclame te bewijzen. Dat heeft zij niet gedaan en dus wordt het eerdere vonnis vernietigd door het Hof. Aangezien het artikel van VisualMedia inmiddels al is verwijderd, blijft het in dit geschil beperkt tot een gebod om het artikel verwijderd te houden. Zo krijgt Proximedia dus alsnog gelijk.

Snel sprake van reclame

Uit dit arrest volgt dat een adverteerder zich moet realiseren dat hij verantwoordelijk is en blijft voor de inhoud van de boodschap die hij verspreidt. Een waarschuwing – al dan niet goed bedoeld – is al snel aan te merken als een vorm van vergelijkende reclame en al helemaal als de naam van de concurrent daarin wordt vermeld, ook als dit op de eigen website gebeurt.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.