flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 12 april 2023

Wint een jongere handelsnaam van een oudere domeinnaam?

Als u een bedrijf begint moet u altijd goed de handelsnaam in het KvK-register checken. U wilt niet dat uw bedrijfsnaam of soortgelijke naam al wordt gebruikt, want dit kan voor problemen zorgen. Hieronder leest u een voorbeeld waar het probleem voorkomen had kunnen worden. Vraag daarom professioneel advies bij introductie van uw handelsnaam.

Een voorbeeld…

Kent u dat? Daar is de “witte brigade”. Hiermee duidt u in de culinaire sector op een positieve manier personeel voor catering & keuken aan bijvoorbeeld voor ‘koks op afroep’. De aanduiding “witte brigade” is dus eigenlijk een soortnaam… of toch niet? Dat speelde in deze rechtszaak met het vonnis van 8 maart 2023 van de rechtbank Den Haag. De eiser had in 2016 zijn handelsnaam “De Witte Brigade” voor zijn B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Eiser was een tussenpersoon voor de bemiddeling van keukenpersoneel. Praktisch gezien ging het vooral om bemiddeling van koks.

Heeft u succes, dan is er vaak ook ‘navolging’. En als de termen “witte brigade” als ‘soortnaam’ worden gebruikt, zou dan een kleine afwijking van die naam wellicht voldoende zijn voor de concurrent? Zo heeft vermoedelijk de gedaagde firma gedacht met haar handelsnaam ‘Culinaire’ Witte Brigade’. Die had zij in maart 2018 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, tegelijk met een gelijknamig Benelux merk.

Registratie versus werkelijkheid

Opvallend was wèl dat de Culinaire Witte Brigade de vermelding op het KvK-formulier opnam met het gebruik van haar naam ‘sinds 1 januari 2016’. Dat kan u gemakkelijk doen, maar u moet dit wel bewijzen als het erop aankomt. En dat kwam het. Want de Witte brigade BV eiste een verbod op de naam ‘Culinaire’ Witte Brigade’ die immers dezelfde dienst verleende. Maar was de eiser niet wat laat? Immers de rechtszaak startte pas in 2022 terwijl de oudste brieven met sommaties om het gebruik van de naam ‘Culinaire’ Witte Brigade’ te staken al van begin 2018 waren en vervolgens herhaald in het najaar van 2021. Daarover moest de kortgedingrechter in Den Haag beslissen.

Vanwege het tijdsverloop van drie jaar tussen de sommatie en de start van de procedure bracht gedaagde – ‘Culinaire Witte Brigade’ – als argument ter verdediging in, dat er ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ was opgewekt bij de gedaagde dat de eiser zijn rechten ‘liet varen ‘. Met andere woorden: zijn handelsnaamrechten niet (meer) geldend zou maken omdat anders hier de gedaagde ‘Culinaire’ Witte Brigade’ onredelijk zou worden benadeeld. Dit heet ‘rechtsverwerking’.

Bewijs van oudste gebruik?

De rechtbank stelde vast dat gedaagde –‘Culinaire’ Witte Brigade’ – geen bewijs had dat zij haar handelsnaam, zogenaamd uit “2016”, eerder voerde dan eiser ‘De Witte Brigade B.V.’. Hier stelde de rechtbank vast dat de gedaagde haar KvK-registratie pas in maart 2018 rondmaakte en toen pas het e-mailadres <info@culinairewittebrigade.nl> toevoegde. Ook bleek dat het Facebookaccount ‘CulinaireWitteBrigade’ pas op 5 december 2018 was aangemaakt. Iets wat niet alles zegt, maar ‘je-laten-zien’ op sociale media is in hedendaags ondernemen niet meer weg te denken.

Een soortnaam?

‘Culinaire’ Witte Brigade’ had nog een ander verweer. Zij stelde dat ‘De Witte Brigade’ eigenlijk een soortnaam was, ook wel een ‘beschrijvende handelsnaam’ genoemd. Dan zou het gebruik aan iedereen zijn toegestaan.

Dominante naam-onderdelen?

De rechtbank vond de woorden ‘witte brigade’ in de handelsnaam van gedaagde het meest kenmerkend zodat het voorvoegsel ‘culinaire’, er niet zo toe deed.

Marktsegment?

Evenmin deed het er toe dat gedaagde zogenaamd een ‘hoger marktsegment’ zou bedienen. Dat maakt voor de verwarring tussen handelsnamen niet uit, ook al verschilden hun logo’s en het uiterlijk van hun websites. Al met al oordeelde de rechter dat er verwarringsgevaar is te duchten is bij het publiek zodat de naam Culinaire Witte Brigade werd verboden.

Doorhaling domeinnaam?

Omdat de eiser niet toelichtte op welke grond zij vond dat de gedaagde haar domeinnaam moest doorhalen, is dit afgewezen. Het verbod om de handelsnaam “Culinaire Witte Brigade” te gebruiken omvat vanzelf ook het verbod om de domeinnaam <Culinairewittebrigade.NL> te gebruiken.

‘De rekening’

Al won de Witte Brigade in de uitspraak als eiser van de gedaagde Culinaire Witte Brigade. Toch had zij wel erg veel kosten gemaakt. Zij vorderde ruim € 15.000,- maar de rechtbank hanteerde haar Indicatietarieven Intellectuele Eigendomszaken. Dat reduceerde de kostenveroordeling tot circa € 9.000,-.

Conclusies: vraag om professioneel advies bij introductie van uw handelsnaam en vul geen oudere handelsnaamdatum in bij KvK als u dit niet kunt bewijzen zoals met bijvoorbeeld e-mails, Facebook en facturen.

Vragen?

Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Bert Gravendeel

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.