flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 april 2023

Onstuimige ontwikkelingen wetsvoorstel afschaffing tijdelijke huurcontracten

In september 2022 kwamen ChristenUnie en PvdA met een wetsvoorstel voor het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten. Na debat in de Tweede Kamer bleek dat voor dit voorstel een meerderheid bestond. Echter is vorige week een verhitte discussie ontstaan over aanpassingen van het voorstel, ingediend door VVD en CDA.

Afschaffen tijdelijke huurcontracten

Het wetsvoorstel dat in september vorig jaar werd ingediend, moet ervoor zorgen dat verhuurders enkel vaste huurcontracten mogen aanbieden. De ratio achter het afschaffen van tijdelijke huurcontracten is dat het de huurder meer zekerheid en rust moet geven. In 2016 werd een wet ingevoerd die het mogelijk maakte tijdelijke contracten voor de duur van maximaal twee jaar aan te bieden. De verwachting was dat hiermee het aanbod van huurwoningen zou toenemen. De beoogde werking wordt door de betrokken politieke partijen betwist.

De tijdelijke contracten boden verhuurders namelijk de mogelijkheid om huurprijzen aanzienlijk te verhogen na het verlopen van de twee jaar. Bij een nieuwe huurder staat het de verhuurder vrij om een veel hogere huurprijs te vragen. Bij een bestaande huurder is de verhuurder gebonden aan regels die de verhoging beperken.

Wetsvoorstel op losse schroeven

Om rust en zekerheid onder huurders te bevorderen zijn ChristenUnie en PvdA overgegaan tot het indienen van het wetsvoorstel. Daarin waren uitzonderingen opgenomen, namelijk:

  • Het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder
  • Doelgroepencontracten van vijf jaar op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik
  • Verhuringen naar aard van korte duur, zoals vakantieverhuur
  • Ter voorkoming en vermindering van onnodige leegstand
  • Generieke tijdelijke verhuur van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte

VVD en CDA willen aanpassing

Nadat voor de wetswijziging een meerderheid in de Tweede Kamer was gebleken, kwamen VVD en CDA met een substantieel aanpassingsvoorstel. De partijen willen dat verhuurders met maximaal één woning in de verhuur de mogelijkheid te krijgen het huurcontract eenzijdig te beëindigen. Dat zou dan toegestaan zijn als de verhuurder de woning zonder huurder(s) wenst te verkopen of beschikbaar wil stellen aan een familielid.

ChristenUnie en PvdA vrezen dat deze beëindigingsopties zullen worden misbruikt door de woning voor korte tijd door een familielid te laten bewonen of de wens tot verkoop te veinzen. De partijen krijgen steun van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, woningcorporatie Aedes en de Woonbond.

Stemming over de gevraagde aanpassingen is uitgesteld tot na het mei-reces dat tot 8 mei a.s. duurt. Op het moment dat hierover meer bekend is, zullen wij u uiteraard voorzien van een update.

Heeft u vragen over (ver-)huur van woonruimte?

Heeft u vragen? Onze huurrecht advocaten van Fruytier Lawyers in Business adviseren u graag! U kunt contact opnemen met een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.