flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 24 april 2023

Is uw AI-ontwerp beschermd door auteursrecht?

In 2023 kunt u bijna dagelijks de termen “Artificial intelligence” of afgekort “AI” tegenkomen. Wellicht heeft u zelf al geprobeerd te werken met AI. Veelal benoemt men de technische en handige kant van AI, maar ook vaak de beperkingen. Het blijft niettemin technisch wel buitengewoon te noemen. In dit artikel leest u meer over het auteursrecht van generatieve artificiële intelligentie.

Chatbot

De bekendste chatbot heet “ChatGPT” en werd in november 2022 geïntroduceerd. Er bestaan ook concurrenten zoals Google’s Bard en Midjourney. Samen vormen zij allemaal een “bot” dat in gesprek is met u als mens.

Wie is ontwerper?

Wie kan deze kunstmatige intelligentie ‘creëren’? Zodra u een vraag intypt, komen er antwoorden en soms ook beelden terug. Die vormen bij elkaar dus een ‘ontwerp’. Een ontwerp heet in het auteursrecht een ‘werk’. Daarnaast gaan auteurswetten ervan uit dat een mens als ‘ontwerper’ ook wel als ‘de maker’ optreedt.

Toewijzing Registratie auteursrecht in USA

Hoe zit dat nu in de USA? In dat land kan u uw auteursrechten registreren, al hoeft dat niet per se. Maar als u dit wilt, kan die registratie bij het “US Copyright Office” (USCO). Zo registreerde ook mevrouw Kashtanova zichzelf in september 2022. Vol vreugde kondigde ze, in een verhaal via de nieuwswebsite Ars Technica.com, aan dat ‘Zarya of the Dawn’ was gecreëerd door het “bot” Midjourney. Op dat moment beschouwde zij haar AI-werk als een eerste bewijs dat voor de registratie vatbaar was.

Afwijzing Registratie auteursrecht in USA

Toen het Copyright Office via sociale media vernam dat het werk door ‘AI’ gegenereerd was, stuurde het Copyright Office in oktober 2022 een bericht aan Kashtanova. Dit bericht vermeldde dat het van plan was de registratie te annuleren, tenzij zij aanvullende informatie zou verstrekken. Uit de aanvullende informatie moest echter blijken waarom de registratie niet moest worden ingetrokken.

Slechts een hulpmiddel

Kashtanova’s advocaat reageerde in november 2022 op de brief. Dit onder andere met het argument dat Kashtanova elk aspect van het werk had geschreven, waarbij de AI (Midjourney) slechts als hulpmiddel diende. Dat argument was niet goed genoeg voor het Copyright Office. Zij schreef zakelijk samengevat – omdat “…het Copyright Office geen werken zal registreren die zijn geproduceerd door een machine of een louter mechanisch proces dat willekeurig of automatisch werkt zonder enige creatieve inbreng of tussenkomst van een menselijke auteur“. Zij verwees hier naar haar Compendium Third, paragraaf 313.2.

Menselijke input?

Hoewel Kashtanova beweerde de structuur en inhoud van elk beeld te hebben “gestuurd”, maakt zij in haar brief beschreven proces duidelijk dat het de AI was – en niet Kashtanova – die de “traditionele elementen van auteurschap” in de beelden bedacht. Dat verklaart het. Dus voorlopig geldt: ook al was de creatieve input van de kunstenaar, als de output van uit AI komt, krijgt u in de US geen auteursrecht registratie.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bert Gravendeel of een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Dit artikel is afgeleid van Ars Tehnica.com, B. Edwards 2023.

Artikelen door Bert Gravendeel

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.