flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 18 maart 2024

Meer informatie over de wet vaste huurcontracten

We informeerden u al eerder over het wetsvoorstel voor het afschaffen van tijdelijke huurovereenkomsten en berichtten u daar verder over toen in navolging van de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer voor de initiatiefwet stemde.

De Wet vaste huurcontracten zorgt ervoor dat tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft en beoogt daarmee meer zekerheid voor huurders te bewerkstelligen. Deze mogelijkheid bestond sinds de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt medio 2016. Die tijdelijke huurovereenkomsten eindigden dan na de overeengekomen periode, zonder dat aan de huurder huurbescherming toekwam. Het parlement wil dat de vaste huurcontracten weer de norm worden.

Uitzonderingen en datum inwerkingtreding

We schreven in onze eerdere berichten ook al dat er voor specifieke doelgroepen een uitzondering bestaat. Het gaat dan om onder andere studenten en urgent woningzoekenden. De uitzonderingen staan opgesomd in een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die begin februari naar de beide Kamers is gestuurd.

Op de website van de Rijksoverheid is een bericht geplaatst waarin de groepen voor wie de uitzondering gaat gelden zijn genoemd:

  1.  Studenten
  2. Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders wonen
  3. Urgent woningzoekenden
  4. Huurders met wie de verhuurder een tweedekanscontract aangaat: huurder waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld omdat deze ernstige overlast veroorzaakte
  5. Wezen en nabestaanden
  6. Gescheiden ouders
  7. Huurders die werken op de Waddeneilanden
  8. Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn op definitieve huisvesting

De verwachting is dat de Wet vaste huurcontracten en de bijbehorende AMvB op 1 juli 2024 in werking treding.

Advies

Heeft u vragen over bovengenoemde ontwikkelingen of heeft u andere juridische vragen over huurrecht? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.