De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 4 september 2013

Wél target gehaald, toch geen bonus

De kantonrechter te Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat een werknemer van een ICT-bedrijf geen aanspraak kon maken op een
bonus, ook al had hij volgens de afgesproken bonusregeling de omzetdrempel gehaald.

Dat enkele andere medewerkers van het bedrijf wél een bonus hadden gekregen vanwege uitzonderlijke prestaties, was voor de werknemer reden te meer om naar de rechter te stappen.

Variabele bonusregeling

Op de arbeidsovereenkomst was een variabele bonusregeling van toepassing. Deze regeling bepaalde dat de directie van de werkgever jaarlijks vaststelde aan welke eisen een werknemer zou moeten gaan voldoen om aanspraak te maken op een bonusuitkering. In deze regeling was ook de volgende bepaling opgenomen:
“Tevens behoudt de directie zich het recht voor om in individuele gevallen van deze regeling af te wijken.”
De kantonrechter stelde in de uitspraak voorop dat de werkgever het recht heeft om in bepaalde gevallen af te wijken van de bonusregeling. De toekenning van de bonus mag echter niet willekeurig plaatsvinden. Bij de beoordeling van de toekenning van de bonus moeten de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen.

Het ICT-bedrijf in kwestie, leed al enkele jaren verlies en heeft met instemming van de ondernemingsraad de arbeidsvoorwaarden versoberd. Deze maatregelen waren nodig om een zeer problematische financiële situatie en wellicht zelfs een faillissement te voorkomen.
Gelet op die omstandigheden, achtte de kantonrechter het redelijk dat aan de werknemer, ondanks de behaalde target, geen bonus werd toegekend. Dat de werkgever andere werknemers wél een bonus had uitgekeerd maakt dit niet anders, omdat het begrijpelijk is dat de werkgever enkele werknemers die uitzonderlijk hadden gepresteerd wilde belonen en stimuleren ter behoud van deze werknemers, aldus de kantonrechter.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.