flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 februari 2023

Rechter: huurkorting wegens corona ook mogelijk bij 230a-ruimte

Nadat de Hoge Raad in zijn arrest van 24 december 2021 al duidelijkheid had geschept over huurkortingen in coronatijd voor horeca en winkeliers, informeerden wij u over door de rechter toegepaste huurkorting vanwege onvoorziene omstandigheden in de vorm van coronamaatregelen bij 290-bedrijfsruimte. In die procedure stond centraal de vraag of huurders van dergelijke bedrijfsruimten als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie aanspraak konden maken op huurkorting en zo ja, hoe die korting berekend diende te worden. De huurders van overige bedrijfsruimten zoals bedoeld in art. 7:230a werden daarin echter niet meegenomen.

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een rechtszaak over door verhuurder toe te passen huurkorting in verband met de gevolgen van de coronamaatregelen bij overige bedrijfsruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld kantoorruimte

290-ruimte

Bij dit soort bedrijfsruimten moet u denken aan een kleinhandelsbedrijf, restaurant of café, afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf.

Mogelijkheden voor 230a-ruimte

Dit betreft een restcategorie voor objecten die niet aan de kwalificaties van 290-ruimte voldoen. Voorbeelden van huurobjecten binnen deze restcategorie zijn showrooms, fabrieken, kantoorruimte en opslagruimte. Daarnaast valt hier de woonruimte bestemd voor kortstondige wederverhuur, ook wel shortstay genoemd, onder.

Met de eerdergenoemde uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat huurkorting in het kader van corona dus ook toepasbaar is bij 230a-huur, meer specifiek in het geval van shortstay-objecten. Daarmee lijkt een opening gecreëerd om ook bij andere 230a-ruimte huurkorting af te dwingen. Op dit moment zijn nog geen uitspraken bekend waarbij de andere 230a-objecten aan bod komen.

Laat u adviseren

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die huurkorting in verband met coronamaatregelen kan bieden? Of heeft u andere vragen over (commercieel) vastgoed? Neem dan contact op met onze specialisten! U kunt ons bereiken via de mail, telefonisch of door het contactformulier in te vullen.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.