flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 27 november 2020

Overdrachtsbelasting 2021

Op Prinsjesdag werd bekend dat er voornemens zijn om de overdrachtsbelasting deels af te schaffen. De toen uitgesproken plannen m.b.t. de overdrachtsbelasting zijn inmiddels op verschillende onderdelen aangepast. Het kan misschien dat u, als mogelijke koper van een woning, het overzicht bent verloren. Het initiële plan was dat als je aanspraak wilde maken op de vrijstelling het moest gaan om de eerste koopwoning. Inmiddels maakt het niet meer uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De maatregel blijkt nu al effect op de huizenmarkt te hebben.

Hebt u een onroerende zaak gekocht of gekregen? Bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond. Of hebt u rechten op onroerende zaken gekocht of gekregen? Dan hebt u te maken met overdrachtsbelasting. Als u in Nederland een stuk grond of een pand koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. U betaalt ook overdrachtsbelasting over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht en over aandelen die u krijgt van een bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan.

Soms kunt u een vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld als u ook omzetbelasting betaalt of als u een pand inbrengt in een onderneming. Meestal doet een notaris namens u aangifte voor de overdrachtsbelasting bij de levering van de onroerende zaak, maar zelf aangifte doen kan ook.

De huidige tarieven van de overdrachtsbelasting zijn 2% voor woningen en voor andere onroerende zaken 6%.

Wie betaalt wel en wie niet vanaf 2021?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan €400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Voorwaarden voor de startersvrijstelling overdrachtsbelasting

De koper moet voldoen aan een aantal voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting:

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar;
  • De koper koopt een woning;
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk;
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk; en
  • De woning is niet duurder dan €400.000 wanneer de overdracht na 31 maart 2021 is (tot die datum geldt deze woningwaarde grens niet).

Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet de datum van tekenen van de koopovereenkomst. De vrijstelling geldt slechts wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. Aanvullend geldt de vrijstelling vanaf 1 april 2021 alleen voor woningen goedkoper dan €400.000. De Belastingdienst controleert achteraf of een koper zelf in de gekochte woning woont of niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling.

Wat nu als één van de kopers 35 jaar of ouder is en de ander niet?

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (als hij/zij ook voldoet aan de andere voorwaarden).

Huidige ontwikkelingen

Omdat woningen voor beleggers vanaf volgend jaar een stuk duurder worden, slaan ze nu nog snel hun slag. Investeerders maken graag nog gebruik van het lage tarief. En grote vastgoedfondsen hebben nog bewust panden in de markt gebracht om voor 1 januari te verkopen. Veel geplande woningverkopen zijn naar voren gehaald. Er komt de komende weken nog voor zeker €1 miljard aan woningtransacties aan, blijkt uit een rondgang van het FD. Doordat veel transacties naar voren zijn gehaald, verwachten experts dat de eerste maanden van 2021 wat rustiger zullen worden op de beleggingsmarkt van woningen.

Bron: Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.