flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 8 december 2020

Onmiddellijke voorzieningen tegen een Ondernemingskamerbestuurder: procedurele en inhoudelijke lessen

Bij beschikking van 7 december 2020 (200.263.809/01 OK) heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (‘Ondernemingskamer’) een beslissing genomen op het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen ten aanzien van de oude bestuurder en de aangestelde OK-bestuurder ingevolge een eerdere beschikking (‘Beschikking’).

Niet snel zal de Ondernemingskamer een door hem aangestelde OK-bestuurder vervangen op verzoek van een aandeelhouder. Hooguit gebeurt dat op eigen verzoek van de OK-bestuurder. Daarom is dit een bijzondere uitspraak.

Beoordeling

Het optreden van de OK-bestuurder dient namelijk te worden beoordeeld in het licht van de onderscheiden taken en de omstandigheden waaronder die taken dienen te worden verricht. Daarbij gaat de Ondernemingskamer niet op de stoel van de OK-bestuurder zitten. Het is ook daarom dat de Praktijktips van de Stichting Rimari geen bindende richtlijnen zijn in de optiek van de Ondernemingskamer.

Volgens de Ondernemingskamer is er een grote discretionaire bevoegdheid voor de OK-bestuurder.

Echter, op het moment dat de OK-bestuurder op het vennootschappelijk terrein onvoldoende rekenschap geeft van statutaire goedkeuringsvereisten en met name de andere OK-functionarissen onvoldoende informeert, is de grens van de discretionaire bevoegdheid overschreden. Als daarenboven de OK-bestuurder onvoldoende prioriteit geeft aan het starten van het onderzoek door de onderzoeker niet te betalen, terwijl niet gebleken is dat er echt geen geld voor het onderzoek was, is dat een extra grond om de OK-bestuurder uit zijn/haar functie te ontheffen.

Conclusie

De conclusie is dat de Ondernemingskamer grote vrijheid toekent aan de OK-bestuurder, maar dat deze bij de uitoefening van zijn/haar taken de wettelijke en statutaire regels van het spel dient te volgen en ook de beheerder van de aandelen daarin moet respecteren, door deze tijdig van de juiste informatie te voorzien.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.