flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 december 2020

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd, aandeelhoudersvergaderingen kunnen langer online plaatsvinden

Begin april 2020 berichtten wij u al over de, toen nog aanstaande, noodwet voor aandeelhoudersvergaderingen (AVA). Deze noodwet maakte het (tijdelijk) mogelijk om een AVA online plaats te laten vinden. De overheid heeft deze tijdelijke wet verlengd tot in ieder geval 1 februari 2021.

COVID-19 brengt de nodige veranderingen met zich mee in onze samenleving. Zo is thuiswerken de ‘nieuwe norm’ volgens premier Rutte. Deze veranderingen brengen ook onzekerheden met zich mee. Bedrijven mogen de jaarvergadering immers online doen, maar tot wanneer mag dat eigenlijk? En verschilt dit per rechtspersoon, of geldt voor allen dezelfde regel? En hoe zit het met je jaarrekening?

De tijdelijke COVID-19 wet

De overheid heeft de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ verlengd tot 1 februari 2021. Echter het is geen zekerheid dat de wet dan ook haar definitieve verloop kent. De wet beschikt namelijk over een bijzonder karakter: zij kan met een of twee maanden worden verlengd.

Effect op rechtspersonen

De verlenging van de tijdelijke coronawet houdt in dat bedrijven de jaarvergadering in december 2020 en januari 2021 nog steeds via de – inmiddels al bekende – digitale omgeving mogen houden. Ook betekent dit dat het bestuur van een rechtspersoon, zonder instemming van leden of aandeelhouders, het besluit kan nemen om het verplichte jaarverslag of de jaarrekening uit te stellen. Op deze manier biedt de overheid het hoofd aan de problematiek rondom de leden- en aandeelhoudersvergadering en de corona maatregelen.

Jaarrekening en deponeren

Alle rechtspersonen die verplicht zijn tot het houden van een jaarvergadering hebben hier tot 1 februari 2021 de tijd voor. Indien een rechtspersoon kiest voor de digitale variant van de jaarvergadering moet er wel gebruik gemaakt kunnen worden van het stemrecht van de leden of aandeelhouders.

Uitstellen jaarrekening

BV en NV
Voorheen mocht het bestuur van een BV of NV de termijn voor het opstellen van de jaarrekening verlengen naar vijf maanden na afloop van het boekjaar, nu is dat tien maanden.

Voor de NV geldt nog een aanvullende mogelijkheid: de aandeelhoudersvergadering mag maximaal tien maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden in plaats van de in de statuten gestelde termijn.

Coöperatie, vereniging en stichting
Deze rechtspersonen kunnen de termijn voor het opstellen van het jaarverslag verlengen naar maximaal tien maanden in plaats van de eerder gestelde zes maanden. Dit geldt ook voor het financiële overzicht omtrent het afgelopen boekjaar.

Vereniging van Eigenaars
De termijnen voor het financieel verslag en het houden van de jaarvergadering mogen met maximaal zes maanden worden verlengd.

Deponeren

Naast dat het bestuur de mogelijkheid heeft om het jaarverslag of de jaarrekening uit te stellen zonder instemming van leden of aandeelhouders, zijn er weinig wijzigingen. Deponeren dient nog altijd binnen acht dagen na vaststelling te geschieden en wanneer vaststelling niet op tijd gebeurt dient nog altijd de voorlopige jaarrekening te worden gedeponeerd.

Heeft u nog vragen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.