Gepubliceerd op: 4 april 2013

Ontslag en auto van de zaak

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en/of ontslag ontstaat er regelmatig een discussie over de auto van de zaak (de leaseauto). Veelal wordt dat veroorzaakt omdat er in de secundaire arbeidsvoorwaarden geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Het komt nogal eens voor dat werkgevers oud-werknemers de resterende kosten van een leaseauto na afloop van de arbeidsovereenkomst doorberekenen. Als een arbeidsovereenkomst voortijdig eindigt, mag de werkgever slechts in bepaalde gevallen de kosten van de leaseauto doorberekenen aan de werknemer.

Doorberekenen van kosten

Zelfs als er schriftelijke afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of in een bij de arbeidsovereenkomst behorende separate gebruiksovereenkomst van de leaseauto, kan een rechter bij een arbeidsconflict toetsen of de bepaling wel voldoende duidelijk is en kijken naar de reden van ontslag. Als een werknemer bijvoorbeeld zelf vrijwillig voortijdig ontslag neemt en de werkgever heeft voldoende duidelijk gemaakt welke gevolgen daaraan verbonden zijn, voor wat betreft de resterende leasetermijnen van de auto van de zaak, dan mag de werkgever die kosten ook in rekening brengen bij de werknemer. Maar als de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen voortijdig wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, dan vindt de rechter het over het algemeen niet redelijk en billijk om de kosten van de leaseauto aan de werknemer door te berekenen.

Vaak worden echter geen schriftelijke afspraken gemaakt over de auto van de zaak. Als de werkgever niet kan bewijzen dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan hij de werknemer niet verplichten om de resterende leasetermijnen of de afkoopsom van het leasecontract te betalen. Soms wordt er wel een dergelijke bepaling opgenomen in de gebruiksovereenkomst van de leaseauto, maar die blijkt vaak op het moment van ontslag toch te onduidelijk. In dat geval ligt de bewijslast bij de werkgever.

Afspraken vastleggen

Werkgevers dienen dan ook de afspraken over (het gebruik van) de leaseauto vooraf helder en duidelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of in een bij de arbeidsovereenkomst behorende separate gebruiksovereenkomst van de leaseauto. In deze gebruiksovereenkomst worden daarnaast ook andere zaken vastgelegd, zoals bepalingen over diefstal van een leaseauto tijdens privé gebruik en schade aan de leaseauto door schuld, opzet of grove roekeloosheid van de werknemer. Deze afspraken dient hij van tevoren goed met de werknemer door te nemen. Zo weten beide partijen altijd waar zij aan toe zijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Neem voor meer informatie of vrijblijvend advies over contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht contact op met een van de specialisten van Fruytier Lawyers in Business.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.