flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 april 2013

Werkwijze verdelen en verrekenen

Een echtscheiding is over het algemeen geen prettige aangelegenheid. Voor alle partijen is het vervelend als blijkt dat het huwelijk toch niet is zoals het zou moeten zijn. Het is dan belangrijk om de echtscheidingsprocedure snel af te ronden, zodat beide partijen verder kunnen. Echter, blijkt de echtscheidingsprocedure langer te duren dan men eigenlijk wil. Dit kan voorkomen worden door het afhandelen van de boedel te versnellen.

Nieuwe regels

Dat het afhandelen van de echtscheiding sneller zou moeten, heeft ook de Raad voor de Rechtspraak (RvR) onderkend. Zij is de overkoepelende organisatie van alle gerechten in Nederland. Om dit proces te versnellen zijn er op 1 april 2013 nieuwe regels ingevoerd betreffende werkwijze van het verdelen en verrekenen van de boedel na een echtscheiding. De RvR zag dat de afhandeling en de duur van echtscheidingen onderling nogal verschilden. Zo was bijvoorbeeld de afhandeling in Assen anders geregeld dan in Middelburg. De RvR vond dit onacceptabel en heeft daarom besloten tot nieuwe regels. Uniformiteit en efficiëntie staan hierbij centraal.

Goede informatievoorziening

Uitgangspunt van de nieuwe regels is dat direct op de eerste zitting het echtscheidingsverzoek met alle nevenverzoeken – denk aan het gezag over de kinderen en de vaststelling van alimentatie – worden behandeld, samen met de verdeling en/of verrekening van de boedel. Deze wijze lijkt qua vorm veel op de behandeling zoals deze vroeger ook plaatsvond. De veelgehoorde klacht was toen dat vaak essentiële stukken voor de behandeling ontbraken, waardoor de zitting niet kon leiden tot het gewenste resultaat: het op efficiënte wijze uit elkaar gaan. Om dit gebrek op te vangen heeft de Raad voor de Rechtspraak ervoor gekozen dat de informatievoorziening van de partijen aan elkaar en aan de rechter beter moet. Door goed voorbereid ter zitting te verschijnen kunnen er direct spijkers met koppen worden geslagen, wat het echtscheidingsproces ten goede komt.

Invullen van webformulier

Hoe ziet deze informatievoorziening er nu uit? Van partijen zal vanaf 1 april worden verlangd dat zij of hun advocaat voorafgaande aan de zitting een webformulier invullen en opsturen. Dit webformulier is bedoeld om de rechtbank en partijen feitelijke informatie te geven over de samenstelling en de waardering van het te verdelen vermogen in geval partijen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn en over het te verrekenen vermogen indien sprake is van huwelijkse voorwaarden. Door deze informatie voor de zitting al verstrekt te hebben is de rechtbank goed op de hoogte van de stand van zaken en zal eerder kunnen worden ingegrepen als essentiële informatie ontbreekt. Om dit extra goed te waarborgen zal indien een of beide partijen geen webformulier invult een herinnering worden gestuurd om alsnog binnen een maand het formulier in te vullen en toe te zenden. Daarna zal er een zitting plaatsvinden waarbij alle zaken worden gecombineerd.

De rechtbank zal uit het oogpunt van de bevordering van de doorlooptijden behoorlijk streng zijn omtrent het invullen van de formulieren. Als het formulier niet (goed) wordt ingevuld door een of beide partijen, dan wordt de zaak slechts beperkt behandeld. Wanneer er sprake is van weigering van invullen kan de rechter daaruit een conclusie trekken die over het algemeen niet positief voor de weigerende partij uitpakt.

Doorstroming

Het moge duidelijk zijn dat zowel uit het oogpunt van de rechtspraak als uit het oogpunt van de scheidende partijen enige voortvarendheid gewenst is. Hieraan is de Raad voor de Rechtspraak tegemoet gekomen door nieuwe regels op te stellen. Doorstroming is hierbij het toverwoord en dit leidt ertoe dat van beide scheidende partijen gepaste waakzaamheid wordt verwacht. Het verdelen van de boedel en het afhandelen van de echtscheiding kan zeer snel gaan. Indien u vragen heeft naar aanleiding van de nieuwe regelgeving staan wij van Fruytier Lawyers in Business u graag bij.

Neem contactop

Wilt u met een eigen bedrijf een echtscheiding aanvragen? Het is dan goed om te weten wat de consequenties voor u en uw bedrijf zijn. Aarzel niet om vrijblijvend informatie in te winnen bij Mignon Meermans, specialist in ondernemers en echtscheiding.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.