flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 15 november 2023

Onenigheid over verduurzaming binnen vve’s

Onlangs schreef Het Parool een artikel met als onderwerp “Verduurzaming van honderdduizenden Amsterdamse woningen stokt door onenigheid binnen vve’s”. Kennelijk zijn er honderdduizenden Amsterdamse woningbezitters onderdeel van een vereniging voor eigenaars (‘vve’), waarbinnen geschillen bestaan over in ieder geval verduurzaming, en mogelijk ook over andere onderwerpen waarover de vve een beslissing moet nemen.

Volgens het artikel zijn de eigenaren van bijna 230.000 Amsterdamse woningen onderdeel van de ruim 21.000 vve’s die Amsterdam telt. Wij hebben deze cijfers niet gecontroleerd, maar dat het gaat om een enorme hoeveelheid overlegstructuren staat vast. In dit artikel wordt door de VvE Bond, een organisatie van vve’s in Amsterdam, gewaarschuwd dat het vve’s vaak niet lukt om het met elkaar eens te worden, met als gevolg dat een flinke hoeveelheid woningen niet wordt verduurzaamd.

VvE-versnellingsagenda verduurzaming

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een brief van 5 september 2023 aan de Tweede Kamer laten weten dat de verduurzaming van woningen in het beheer van vve’s achterloopt vergeleken met woningen die geen onderdeel zijn van een vve. Nu volgens minister De Jonge 20% van het totale aantal woningen onderdeel is van een vve, is dit een probleem voor de wens van verduurzaming. Daarom heeft hij eind vorig jaar al aangekondigd daar werk van te gaan maken en de VvE-versnellingsagenda verduurzaming aangekondigd, welke agenda hij mede namens de minister voor Rechtsbescherming in verband met de voorgenomen aanpassing van het Burgerlijk Wetboek heeft gepresenteerd in de brief van 5 september.

Vereenvoudigen van de besluitvorming voor verduurzaming binnen vve

Een van de kernpunten van de versnellingsagenda is het wijzigen van de wet, zodat voor alle vve’s een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen gaat gelden voor het nemen van een besluit voor verduurzamingsmaatregelen. Ook is voor die vergadering dan geen zogeheten opkomsteis (‘quorum’) vereist. Dit terwijl nu vaak binnen vve’s een dergelijke opkomsteis wordt gehanteerd, en een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen. Het is niet te verwachten dat de inwerkingtreding van het hiertoe strekkende wetsvoorstel vóór 2026 in werking treedt.

Ook wordt een wetswijziging voorgesteld door de minister met betrekking tot de benodigde toestemming van huurders, alvorens verhuurders kunnen instemmen met verduurzamingsmaatregelen van de vve. Wanneer een verhuurder minimaal 10 appartementen binnen een vve in eigendom heeft, is vereist dat 70% van de huurders met de verduurzamingsmaatregelen instemt. De minister wil deze wet zodanig wijzigen, dat voortaan niet 70% van alle huurders, maar 70% van de op het voorstel reagerende huurders moet instemmen. Dit beoogt de besluitvorming voor (grote) verhuurders te vereenvoudigen.

Laat u adviseren

Heeft u vragen over uw vve-situatie? Of een andere vraag met betrekking tot het huurrecht? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.