flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 24 februari 2022

Kwalificeert enkel glas in huurwoningen als een gebrek?

Als het aan de Amsterdamse politiek ligt straks wel. In Amsterdam zijn er ongeveer 450.000 woningen, waarvan er naar schatting 100.000 enkel glas hebben; dat is ruim tweeëntwintig procent. Het nadeel van enkel glas is dat het ervoor zorgt dat een woning minder goed is geïsoleerd, met onnodige uitstoot van broeikasgassen en hoge kosten als gevolg. Met name de huurders in de particuliere huursector zijn hier het slachtoffer van.

Wie zijn de gedupeerden?

Het Parool schreef dat uit cijfers van Wonen in Amsterdam blijkt dat twaalf procent van de koopwoningen over enkel glas beschikt, bij de corporatiehuurwoningen gaat het om negentien procent, en achtendertig procent van de huurwoningen in de particuliere sector heeft enkel glas.
Doordat huurders minder mogelijkheid hebben om de woningen goed te laten isoleren, heeft huurdersbelangenorganisatie !Woon een voorstel gedaan. Zij stelden voor aan de verhuurders de woningen te laten voorzien van dubbelglas in ruil voor een redelijke huurverhoging (dit zou voor de huurders onderaan de streep geen negatieve gevolgen moeten hebben doordat er door betere isolatie een daling in onder andere de stookkosten zou moeten ontstaan).

Waarom dan een verzoek tot strengere maatregelen?

Het verzoek van !Woon bleek niet het gewenste resultaat op te leveren. Daarom heeft de huurdersbelangenorganisatie zich samen met het stadsbestuur van Amsterdam tot de minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, gewend. Zij verzoeken om enkel glas te laten bestempelen tot een gebrek aan de huurwoning. Zo kan er via deze weg een huurverlaging afgedwongen worden wanneer de verhuurder weigert in actie te komen. Dit gebeurde immers vorig jaar ook bij de drinkwaterleidingen die van lood waren.

Wat is het belang van dubbelglas?

Volgens Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar aan de TU Delft) beperkt dubbelglas het warmteverlies via de ramen met veertigprocent ten opzichte van enkelglas. De hoogleraar stelt dat er meer aandacht voor isolatie binnen het klimaatbeleid dient te komen. De voornaamste reden hiervan is dat het besparen op energie – helemaal vanwege de huidige energieprijzen – de effectiefste manier is voor burgers.

Het huidige (gemeente)beleid

Eerder vonden ingrepen plaats zoals de bouw van windturbines en hele wijken van het gas af te halen. Het beter isoleren van huurwoningen zou hiermee niet voor grote problemen moeten zorgen stelt Van den Dobbelsteen.
De hoogleraar roept op tot actie. Het zijn volgens hem vaak de minder bedeelden onder ons die de slechtst geïsoleerde woningen ‘thuis’ noemen. En juist zij kunnen de hulp goed gebruiken met de door het dak stijgende energieprijzen.

De plannen en voornemens van Amsterdam

Sinds enkele jaren ligt de nadruk binnen Amsterdam op het opwekken van duurzame energie. Daarnaast ligt er ook de vraag hoe we in 2040 geheel kunnen afstappen van het gebruik van aardgas. Vorig jaar werd dan ook geopperd voor het opstellen van een plan om Amsterdam enkel glas vrij te krijgen, dit werd echter niet gesteund door de coalitiepartijen.

Gemeenteraadsverkiezingen en actie

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij de actie van de huurdersvereniging van de Van der Pekbuurt en milieugroeperingen, staat het aanpakken van de gebrekkige isolatie van huurwoningen op de agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen. De huurdersvereniging en de milieugroeperingen merkten daarbij op dat het stadsbestuur – tijdens corona – vijf keer méér heeft geïnvesteerd in woningen aansluiten op stadsverwarming dan isolatie.
De actievoerders komen ook met een verwijt richting woningcorporatie Ymere. De woningcorporatie zou de woningen namelijk willen verduurzamen door gebruik te maken van stadsverwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte afkomstig uit verbranding van biomassa, huisvuil en aardgas.

Meer over huurrecht weten?

De advocaten van Fruytier Lawyers in Business zijn in het huurrecht gespecialiseerd. Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.