flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 25 april 2022

Interne financiering onder dreiging van faillissement

In de praktijk zie je het wel eens: een B.V. die al gestopt is met handelen, en waar dus geen geld meer binnenkomt, en die alleen nog bestaat omdat er nog een rechtszaak loopt. Het faillissement van de B.V. voorkomen voordat de rechtszaak is beslecht is in deze situatie cruciaal.

Bij de meesten is onbekend dat ook interne financiering van aandeelhouders of moedermaatschappij de deur opent naar het faillissement. Hoe kan je dan toch doorgaan met het financieren van de B.V. zonder dat dit voor de tegenpartij de mogelijkheid van het aanvragen van het faillissement opent? In dit artikel zal ik uitleggen wat u moet doen om dat te voorkomen.

Steunvordering vereist

Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan op het verzoek van een belanghebbende het faillissement worden uitgesproken wanneer degene wiens faillissement wordt aangevraagd verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen.

Hiervoor is een pluraliteit van schuldeisers vereist. Dat wil zeggen dat wanneer er één onbetaalde schuldeiser overblijft er geen faillietverklaring voor de vennootschap in gaat. Wanneer een rechtszaak lopende is over één enkele vordering op een vennootschap, kan de wederpartij niet zomaar het faillissement aanvragen. Voor de aanvraag van het faillissement heeft de aanvrager minimaal één andere onbetaalde vordering nodig, de zogeheten steunvordering.

Voorschieten ook steunvordering

Omdat de vordering over de rechtszaak onbetaald wordt gelaten, heeft de wederpartij enkel een steunvordering voor de faillissementaanvraag nodig. De B.V. mag dus geen steunvordering laten ontstaan. Hiervoor moeten de B.V. de lopende rekeningen (van advocaten, boekhouders, etc.) tijdig blijven voldoen. Anders vormt zo’n openstaande rekening een steunvordering.

Wat veel ondernemers echter niet weten is dat als je als aandeelhouder of moedermaatschappij de rekeningen van de B.V. voorschiet, je daarvoor ook een vordering verkrijgt op de vennootschap die weer kan dienen als steunvordering. Een vordering hoeft nog niet opeisbaar te zijn om als steunvordering te plegen.

Wel financieren door achterstelling

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt gelukkig dat er wel een mogelijkheid bestaat om te voorkomen dat een dergelijke interne financieringsvordering als steunvordering kan worden gebruikt. Daarvoor moet de vordering op de vennootschap worden achtergesteld onder bepaling dat deze pas behoeft te worden voldaan wanneer de schuldenaar vennootschap wordt geliquideerd.

Wanneer dit voor de vordering is bepaald is er, behoudens bijzondere omstandigheden, geen sprake van pluraliteit van schuldeisers. De vennootschap kan niet van de betaling afzien. Ze hoeft immers deze vordering voor het faillissement of de liquidatie überhaupt al niet te betalen.

Bewijs belangrijk

Een goed genoteerde achterstelling blijkt in de praktijk wel erg belangrijk te zijn. De vennootschap moet dit direct aantonen tijdens de faillissementszitting, anders kan de rechter alsnog het faillissement uitspreken.

Bent u bestuurder en/of aandeelhouder van een vennootschap in een situatie als hierboven omschreven of een vergelijkbare situatie? Neem dan direct contact met ons op en één van onze advocaten helpt u graag ervoor te zorgen dat het financieren van de lopende activiteiten van die vennootschap niet tegen u kan worden gebruikt.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.