flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 28 augustus 2023

Handhaving energielabelverplichting komt op gang

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft inmiddels de eerste voornemens tot het overgaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang aangekondigd.

In een op 24 augustus gepubliceerde update laat de Omgevingsdienst zien dat de handhaving van de labelplicht tot resultaten leidt in de regio Amsterdam. Na enige vertraging in het handhavingsproces zijn inmiddels de eerste gebouweigenaren aangeschreven.

Van dertig gebouweigenaren is vastgesteld dat zij niet voldoen aan de labelplicht. Een twintigtal heeft hierop een concreet verbeterplan ingediend dat tot een afdoende label moet leiden. Aan een tiental gebouweigenaren heeft de Omgevingsdienst een voornemen kenbaar gemaakt om een last onder dwangsom op te leggen.

Tegelijkertijd blijft een groot aantal gebouwen nog ‘in behandeling’. Hierbij is onduidelijk of het gebouw voldoet of niet. Mocht uw gebouw een van deze 165 panden zijn, dan is het zaak zo snel mogelijk een energielabel C of beter te laten registreren. De last onder dwangsom kan flink oplopen. Het referentiebedrag is EUR 2.000 per week, met een maximum van EUR 20.000. Voor grote panden kan een nog hoger bedrag worden opgelegd.

Ondanks dat tot nu toe nog geen dwangsom is opgelegd, is het nalevingspercentage wel flink opgelopen. Inmiddels voldoet meer dan 75 procent van de gebouwen aan de labelplicht. Dat is fors meer dan de status per 14 februari 2013. Toen voldeed net meer dan de helft van de gebouwen.

Vragen?

Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.