flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 22 juni 2023

Handhavingstraject energielabel C kantoren tot nog toe papieren tijger

Sinds 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw met een vloeroppervlakte groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is per 14 februari 2023 gestart met de handhaving van deze plicht. Op dat moment voldeed bijna de helft van de kantoorgebouwen in het werkgebied van de omgevingsdienst niet. In dit artikel leest u meer over de nieuwe labelplicht en de eerste signalen.

Eerste termijn ruimschoots verstreken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is op 14 februari 2023 gestart met het versturen van brieven waarin kantooreigenaren een termijn van 12 weken wordt gesteld om alsnog het label te registeren, aan te vragen, of met een verbeterplan te komen om op een later moment te voldoen. Dit is de eerste stap van de lijst met maatregelen die de omgevingsdienst kan treffen. Hierover heb ik al eerder een artikel geschreven.

Inmiddels is de eerste 12-wekentermijn ruimschoots verstreken, maar blijven signalen over verdere stappen tot op heden uit. Dit is vermoedelijk deels te wijten aan de werkwijze; alvorens over te gaan naar de volgende stap in de handhaving, de last onder bestuursdwang, voert de Omgevingsdienst een administratieve controle uit om te zien of het juiste label inmiddels is behaald.

Gezien de grote hoeveelheid kantoren die het label nog niet hadden geregistreerd – per 14 februari 2023 ging het om 645 adressen in de regio Groot-Amsterdam –  is de kans reëel dat de Omgevingsdienst een grote administratieve last ervaart. Zo zullen pandeigenaren met een pand met een label d of slechter, een plan in moeten dienen om wel aan de norm te voldoen. Het zal nodig zijn om zo’n plan inhoudelijk te beoordelen.

De tijger kan wel stevig bijten

Niettemin is het wel zaak voor pandeigenaren om zo snel als mogelijk aan de labelplicht te voldoen. In de handhavingsrichtlijnen is opgenomen dat indien geen verbeterplan wordt ingediend of label is geregistreerd –  na het verstrekken van een termijn van nogmaals 12 weken –  een last onder bestuursdwang van € 2.000 per week volgt, met een maximum van € 20.000. Echter kunnen grote panden hier bovendien van afwijken; de dwangsom moet een voldoende prikkel tot nakoming geven. Als zelfs de dwangsom niet helpt, kan de Omgevingsdienst uiteindelijk overgaan tot sluiting van het gebouw.

Handhavingsrichtlijn en advies

Heeft u vragen over de handhavingsrichtlijn? Of wenst u advies? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.