flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 23 maart 2023

Verplicht minimaal energielabel C voor kantoorgebouwen

Sinds 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is gestart met de handhaving van de labelplicht. Volgens een inventarisatie van de Omgevingsdienst voldoet bijna de helft van de kantoren in haar werkgebied hier niet aan. Is binnen twaalf weken de verplichting (alsnog) niet nageleefd? Dan dreigt er in eerste instantie een last onder dwangsom. Constateert de instantie herhaaldelijk dat u dit niet naleeft? Dan kan zelfs het sluiten van het gebouw een gevolg zijn.

Binnen twaalf weken aanpassen

Indien u bericht heeft gehad dat uw pand niet beschikt over een C-label dan moet binnen twaalf weken, na dagtekening van de brief, de vervulling van de labelplicht afgerond zijn. Het is dus zaak snel de adviseur in te schakelen. Indien het label klasse D of slechter betreft, dient bovendien een concreet verbeterplan te worden ingediend. Binnen een jaar moet de afronding van het plan compleet zijn.

Last onder dwangsom en sluiting

Wordt er geen label geregistreerd en ook geen verbeterplan ingediend? Dan kan de gemeente of een andere overheidsinstelling een last onder dwangsom opleggen. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft als doel een overtreding ongedaan te maken of verdere overtredingen te voorkomen. Bij herhaaldelijke niet-naleving kan het zijn dat de instantie besluit dat het gebouw geen kantoor meer mag zijn.

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is, om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Hierbij wordt gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden zal het bestuursorgaan niet tot handhaving overgaan.

Niet alle gebouwen vallen onder de labelplicht

In bepaalde gevallen is er geen labelplicht voor kantoorgebouwen. Deze gevallen staan opgenomen in artikel 5.11 van het Bouwbesluit en artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Het gebouw is een monument;
  • Er wordt geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen in het gebouw;
  • Het gebouw wordt niet langer dan twee jaar gebruikt;
  • Het gebouw heeft een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte;
  • Het gebouw wordt onteigend en daarna gesloopt;
  • In het gebouw vinden erediensten en religieuze activiteiten plaats;
  • De maatregelen die nodig zijn om een energielabel C te verkrijgen hebben een terugverdientijd van meer dan tien jaar. Het is aan de eigenaar van het gebouw om dit te tonen.

Wachtrij bij labeldiensten

De registratie van een Energielabel C mag alleen een gecertificeerd bedrijf uitvoeren volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-95U. De inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op dit systeem. Inmiddels lopen de wachtrijen bij deze diensten flink op. Neem dus snel actie als u nog niet aan de plicht voldoet.

Laat u adviseren

Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving, het energielabel C of een andere vraag? Onze advocaten adviseren u graag! U kunt ons bereiken via mailtelefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.