flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 februari 2018

Bitcoins bij Belastingdienst aangeven als vermogen

Bezitters van Bitcoins en andere cryptovaluta zoals Ethereum moeten zich realiseren dat dergelijke munten gezien worden als vermogen in box 3. U moet uw virtuele vermogen dus ook aangeven bij de Belastingdienst. ‘Vergeten’ leidt tot stevige boetes.

Cryptocurrencies zijn nu al enige tijd de grootste beleggingsrage, vanwege de immense waardestijgingen in korte tijd. De koers van deze munten kan ook weer heel snel dalen, waardoor ze worden gezien als risicovol.

Fiscale gevolgen aanschaf cryptomunten

Maar hoe zit het nu fiscaal gezien met de aanschaf van cryptomunten? Bitcoins zijn btw-vrij. U hoeft over het inkopen/verkopen van Bitcoins (en andere cryptovaluta) in Europa geen btw te betalen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk bepaald dat Bitcoins geen ander doel dienen dan het verrichten van betalingen. Daarom heffen de lidstaten van de Europese Unie geen btw over Bitcoins, er is fiscaal gezien immers geen toegevoegde waarde. Door deze uitspraak heeft Bitcoin een status aparte gekregen. Het is geen geld, maar omdat het wel de functie van geld heeft, hoeft er geen btw over betaald te worden.

Virtueel vermogen opgeven in box 3

Bitcoins en andere cryptomunten behoren tot uw vermogen. De Belastingdienst meldt op haar website dat Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen onder ‘overige bezittingen’ vallen, en dus moeten worden opgegeven in box 3. Pas als uw vermogen boven de € 25.000,- komt, moet u er belasting over betalen. Heeft u een fiscale partner, dan mag u de verdubbelaar inzetten en samen € 50.000,- bezitten.

Waarde van 1 januari is bepalend

De Belastingdienst houdt 1 januari aan als peildatum van het jaar waarover u aangifte doet. Als u dus in 2017 cryptomunten bezat, moet u bij uw aangifte over 2017 de waarde opgeven die de cryptomunt in het economisch verkeer had op 1 januari 2017. Gelet op de waarde die de munten hadden op 1 januari 2017 is dat vooralsnog voordelig, maar als u in 2019 uw belastingaangifte doet zal de Belastingdienst uitgaan van de waarde per 1 januari 2018 en betaalt u veel meer belasting, zelfs als de waarde in 2019 flink is gekelderd.

Inkeerregeling voor vergeten cryptomunten

Als u uw cryptomunten niet opgeeft bij de Belastingdienst, is dat belastingontduiking, en dus een misdrijf. Als u bent ‘vergeten’ om uw vermogen op te geven kunt u gebruikmaken van de inkeerregeling. Hiermee kunt u uw vermogen alsnog opgeven. U moet dan alsnog de verschuldigde belasting betalen en meestal een boete. De fiscus legt geen boete op als u dit zelf opbiecht binnen twee jaar nadat uw aangifte is ingediend. Bij inkeer na afloop van de tweejaarstermijn geldt een boete van 60%, die wordt verdubbeld als het om box 3 vermogen gaat. Het animo om na afloop van deze termijn in te keren is daarom vermoedelijk niet erg groot meer.

Geen inkeer voor buitenlands inkomen

Staatssecretaris Wiebes kondigde rondom Prinsjesdag 2017 met een Kamerbrief aan dat de inkeerregeling vanaf 1 januari 2018 zou worden afgeschaft. De Tweede Kamer vond dit voorstel echter veel te ver gaan. Dankzij een amendement kunnen nu alleen belastingplichtigen met buitenlands box 3-inkomen geen gebruik meer maken van de inkeerregeling. Deze categorie belastingplichtigen kan ook een vergrijpboete krijgen wanneer binnen twee jaar nadat een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan alsnog het verzwegen buitenlandse box 3-inkomen wordt aangeven. De huidige inkeerregeling blijft overigens van toepassing op situaties waarin vóór 1 januari 2018 onjuist of onvolledig aangifte is gedaan, of ten onrechte geen aangifte is gedaan. Het zal dus nog wel even duren voordat het volle effect van de maatregel zichtbaar wordt. Bovendien is en blijft vrijwillige verbetering een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de boete.

Voor al uw vragen over cryptomunten kunt u geheel vrijblijvend en vertrouwelijk contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business. Wij staan u graag bij met raad en daad.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.