flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 6 maart 2018

Doorlopende duurovereenkomsten zijn opzegbaar

Duurovereenkomsten van onbepaalde tijd, waarbij door partijen dus geen einddatum is afgesproken, zijn in beginsel opzegbaar. Daarbij dient dan wel een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Dit is anders bij duurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Die zijn in principe niet opzegbaar, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een tekortkoming of opzegging met wederzijds goedvinden.

Wat zijn duurovereenkomsten ook al weer?

Bij een duurovereenkomst verplichten partijen zich tot een voortdurende prestatie of gaan zij over een langere tijd een serie van prestaties met elkaar aan. Het gaat dus niet slechts om één bepaalde prestatie die uitgevoerd dient te worden. Een bekend voorbeeld van een duurovereenkomst is de distributieovereenkomst.

Voldoende zwaarwegende grond soms vereist

De voldoende zwaarwegende grond vindt zijn oorsprong in een arrest van de Hoge Raad van 3 december 1999 (Latour/De Bruijn). In dit arrest ging het om het Franse wijnhuis (“Latour”) dat een distributieovereenkomst met een Nederlandse wijnkoper (“De Bruijn”) had opgezegd. Omdat partijen ruim honderd jaar zaken met elkaar hadden gedaan oordeelde de Hoge Raad dat Latour voor een rechtsgeldige opzegging van deze overeenkomst, waarin niets was geregeld over de wijze van opzegging daarvan, een voldoende zwaarwegende grond nodig had.

In een recenter arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013 (Auping/Beverslaap) was volgens de Hoge Raad geen voldoende zwaarwegende grond voor opzegging vereist, terwijl partijen daar al 8,5 jaar samenwerkten en Beverslaap voor een groot deel van haar omzet afhankelijk was van Auping-bedden.

Overzicht

Onlangs heeft de Hoge Raad zich in haar arrest van 2 februari 2018 (Goglio/SMQ) opnieuw uitgelaten over de opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
In de eerdergenoemde uitspraak van de Hoge Raad heeft zij nog eens een concreet overzicht gegeven van de regels inzake de opzegging van duurovereenkomsten van onbepaalde tijd.

  • In eerste instantie moet worden bekeken of in de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd zelf iets over de opzegbaarheid daarvan is opgenomen of dat er iets in de wet is geregeld;
  • Indien dat niet het geval is, dan geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is;
  • Maar in verband met de redelijkheid en billijkheid en afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan het zo zijn dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat; en
  • Daarnaast kan het dan zo zijn dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen, of dat er een aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding moet worden gedaan.

Wel is het mogelijk dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is.

Lastige materie

Kortom, de opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd – waarin niets over de opzegging daarvan is geregeld – is lastige materie. De vereisten voor een rechtsgeldige opzegging blijken sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Zeg dergelijke overeenkomsten dus niet zomaar op, maar laat u altijd adviseren door een deskundige. Het kan zomaar zijn dat u gehouden wordt een (schade)vergoeding te betalen, welke afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst behoorlijk kan oplopen.

Meer weten?

Voor al uw vragen over overeenkomsten en de opzegging daarvan kunt u geheel vrijblijvend en vertrouwelijk contact opnemen met de advocaten van Fruytier Lawyers in Business. Wij staan u graag bij met raad en daad.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.