flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 18 juni 2019

Attentie ondernemers! Meerdere wetswijzigingen per 1 juli 2019

Zoals gewoonlijk zijn er per 1 juli weer enkele wetswijzigingen. Zo zijn er dit jaar aanpassingen omtrent de informatieplicht voor energiebesparing, overwerken van werknemers en aandelen aan toonder op naam. We bespreken de meest relevante wetswijzigingen.

Informatieplicht energiebesparing

Heeft u als mkb’er het energieverbruik van uw bedrijf goed in beeld? Verbruikt uw onderneming jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energie te besparen. Sinds 1 januari 2019 geldt daarbij dat uw bedrijf een informatieplicht heeft. Deze informatieplicht houdt in, dat u uiterlijk op 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen uw onderneming neemt om energie te besparen. Nadat u deze melding heeft gedaan, dient u vervolgens om de 4 jaar melding te maken van de genomen energiebesparende maatregelen.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Het eLoket informatieplicht energiebesparing is sinds 28 februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteert u aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in het eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Verhoging huurprijs woning

Op 1 juli 2019 vindt de jaarlijkse huurprijsverhoging weer plaats. Verhuurders mogen vanaf 1 juli 2019 de huurprijs van een woning met maximaal 4,1% tot 5,6% verhogen. De stijging hangt af van het inkomen van de bewoner in 2017 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor vrije sector-woningen geldt géén maximum huurverhoging.

Overwerk van werknemers

Heeft u in uw bedrijf overwerkende werknemers? Vaak worden deze werknemers voor overwerk gecompenseerd met tijd-voor-tijdregeling. Sinds 1 januari 2019 mocht u alleen nog gebruikmaken van deze regeling, als dit was geregeld in een cao. Voor nulurencontracten is dit bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Overwerk in betaalde vrije tijd moet gecompenseerd worden voor 1 juli van het opvolgende kalenderjaar. Dus op 2 juli 2019 verricht overwerk moet voor 1 juli 2020 in de vorm van vrije uren zijn opgenomen. Als dat niet gebeurt, dan moet over deze uren alsnog het minimumloon worden betaald. De regels voor compensatie met vrije tijd zijn niet van toepassing als voor het totaalaantal uren, inclusief overwerk, ten minste het minimumloon is betaald

Minimumloon

De wijziging van de Wet minimumloon gaat in op 1 juli 2019. Met ingang van 1 juli 2019 hebben werknemers van 21 jaar en ouder (dit was voorheen: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon. Verder gaat het minimumjeugdloon komend jaar omhoog voor werknemers van 20, 19 en 18 jaar. Vanaf 1 juli hebben 20-jarigen recht op 80% van het wettelijk minimumloon (in 2018: 70%), 19-jarigen krijgen 60% (was: 55%) en 18-jarigen 50% (was: 47,5%). Het wettelijk minimumloon – en daarmee het minimumjeugdloon – gaat op 1 januari 2019 iets omhoog, naar € 1.615,80 per maand (€ 372,90 per week; € 74,58 per dag) bruto bij een volledig dienstverband.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt op 1 juli 2019:

  • € 1.635,60 per maand;
  • € 377,45 per week; en
  • € 75,49 per dag.

Aandelen aan toonder op naam

Werkt u als mkb’er onder de rechtsvorm naamloze vennootschap en heeft u aandelen aan toonder uitgegeven of in eigen bezit? Vanaf 2020 moeten anonieme aandelen (aan toonder) van naamloze vennootschappen op naam gesteld zijn. Dit staat in de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder die op 1 juli 2019 ingaat. Heeft uw naamloze vennootschap deze aandelen, dan moet u de statuten laten aanpassen bij een notaris. Hiervoor heeft u de tijd tot 31 december 2019.

Heeft u zelf aandelen aan toonder? Meldt u zich dan bij de naamloze vennootschap om ze op naam te laten stellen. Indien u hiermee wacht tot na 1 januari 2021, vervallen de rechten die u heeft op deze aandelen.

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.