flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 24 april 2020

Aansprakelijk als online aanbieder bij merk-inbreuk?

Amazon kent u als een bekende online aanbieder van allerlei producten. Daarnaast biedt Amazon aan andere ondernemers de mogelijkheid om producten via haar website te verkopen. Je zou kunnen zeggen via het shop-in-shop principe. Als extra service is het programma Verzending door Amazon, die op haar beurt zorgt voor de opslag en aflevering van de producten van een ondernemer.

De merklicentie van DAVIDOFF

De firma Davidoff heeft aan Coty een merklicentie gegeven voor het Uniemerk DAVIDOFF. Coty mag dan zelf exclusief haar verkoop regelen. Coty stelde echter vast dat er zonder haar toestemming “via Amazon” flessen parfum zijn “verkocht” via zogenaamde testverkopen. Het betrof echter wel originele Davidoff flesjes, zij het uit Coty’s voorraad, die toch – zonder haar toestemming – op de markt waren gebracht. Coty beriep zich terecht op haar merklicentie en verplichtte Amazon de resterende voorraad aan haar af te staan wegens merkinbreuk. Amazon deed dat. Coty sommeerde Amazon ook om de naam van de testverkoper mee te delen, want zij wilde herhaling voorkomen. Dat weigerde Amazon, die bovendien stelde niet van de merkeninbreuk op de hoogte te zijn en het niet zelf te verkopen.

Rechtszaak over achterhouden naam verkoper door Amazon

Over dit achterhouden van de naam van de verkoper en het feit dat Amazon zich niet van de merkinbreuk bewust was, begon een Duitse rechtszaak die eindigde bij het EU Hof van Justitie op 2 april 2020. Kon Coty dat eisen of was haar merkrecht nu wel ‘uitgeput’ nu het immers originele flesjes waren die binnen de EU op de markt waren gebracht? Feitelijk stelde Coty dat Amazon voor een derde-partij goederen opsloeg die inbreuk maakten op haar merkrecht of beter gezegd, in strijd met het haar exclusieve verkooplicentie. En dat Amazon moet worden geacht deze goederen in voorraad te hebben met de bedoeling deze aan te bieden of te verkopen in de zin van merkenwetgeving.

Onwetendheid geldt, tot u op de hoogte bent

Het Hof oordeelde dat er pas sprake is van inbreuk op het merkrecht bij het opslaan van goederen wanneer degene die deze goederen opslaat (Amazon) ook daadwerkelijk de intentie heeft om deze goederen aan te bieden of op de markt te brengen. Pas dan is men als ondernemer aansprakelijk. Maar pas op, zegt het Hof, want die intentie-regel kent wel grenzen. Want wanneer een aanbieder zoals Amazon bewust wordt gemaakt op een merkinbreuk (of op een ander intellectueel eigendomsrecht) en dus niet langer kan zeggen “er niet van op de hoogte te zijn” dan kan Amazon nog wel degelijk indirect aansprakelijk zijn.

Samengevat

Ook al is een partij een offline of online aanbieder en vervoerder van producten die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merk, dan wordt die ondernemer toch behandeld als een inbreukmaker als hij van de inbreuk bewust is gemaakt én er toch mee door gaat.

Vragen? Mail of bel Bert Gravendeel op bgravendeel@flib.nl of +31(0)20 5210130.

Artikelen door Bert Gravendeel

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.