flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 1 mei 2020

5 tips ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders in tijden van corona

Op dit moment word ik vaak benaderd door bestuurders van ondernemingen die zich zorgen maken over hun persoonlijke aansprakelijkheid. Vooral omdat de bedrijven waarvan zij bestuurder zijn er nu ineens een stuk slechter voor staan. De beleidsvrijheid in Nederland voor bestuurders van ondernemingen is groot. De bestuurders bepalen wat in het belang van de onderneming en de bij de onderneming betrokken partijen (stakeholders) is.

Met welke belangen rekening houden?

In voor de onderneming onzeker financiële tijden is het van groot belang naar de positie van de schuldeisers te kijken. De belangen van de aandeelhouder zouden (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) minder zwaar moeten worden meegewogen.

Eerder werd over bestuurdersaansprakelijkheid in het algemeen al dit artikel geschreven.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In dit artikel zal ik kort ingaan op de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Hiervan is slechts sprake indien de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden. Mijn eerste advies aan bestuurders is om er zorg voor te dragen dat aan de onderstaande punten wordt voldaan. Hiermee verklein je de kans op persoonlijke aansprakelijkheid aanzienlijk!

  1. Controleer of de jaarrekening tijdig is gedeponeerd;
  2. Zorg dat de boekhouding van de onderneming op orde is;
  3. Indien er een belastingschuld niet of niet tijdig kan worden voldaan, meld dan zo spoedig mogelijk betalingsonmacht (dat kan via deze link)
  4. Ga geen verplichtingen aan waarvan de onderneming weet of zou moeten weten dat deze niet kunnen worden nagekomen. (Let op, dit wordt over het algemeen strenger getoetst wanneer de onderneming in financieel zwaar weer verkeerd dan onder “normale” omstandigheden);
  5. Zorg ervoor dat er geen selectieve betaling plaatsvindt (het betalen van “belangrijke” schuldeisers boven andere schuldeisers). Zeker niet wanneer deze schuldeisers direct of indirect aan de bestuurder zijn gelieerd.

Ondernemen is risico nemen

Vooral deze laatste twee punten zijn erg subjectief. Dit zou ertoe kunnen leiden dat vennootschappen op hun plaats blijven zitten en niet doen waar zij goed in zijn: ondernemen! Ondernemen brengt nu eenmaal risico met zich mee. Indien het toch misgaat dient te de curator, in mijn ogen, rekening te houden met de huidige/corona omstandigheden. De omstandigheden die nu grote onzekerheid en daarmee ook grotere risico’s met zich meebrengen.

Voor advies of vragen hierover, bel gerust met één van onze advocaten ondernemingsrecht.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.