flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 24 november 2021

Workplace telepressure

Lange rijen voor de testlocaties. De overheid wil de werkgever oproepen om waar mogelijk is thuiswerken meer te stimuleren. Voor de één is dat een zegen, maar voor de ander een regelrechte ramp. Dat heeft niet alleen te maken met het missen van interactie met collega’s, maar ook met het missen van een werkdag met een begin en een eind. Het is heerlijk om te kunnen sporten wanneer je wil en zonder stress op tijd bij de kinderopvang te staan. Echter betekent het ook dat de werkdag zomaar tot laat in de avond kan doorlopen. E-mails en apps blijven binnenkomen op de smartphone en omdat we vooral geen negen-tot-vijf mentaliteit willen uitstralen voelen veel mensen de verplichting om meteen te reageren. Dit wordt ook wel workplace telepressure genoemd.

Waar ontstaat workplace telepressure?

Dit fenomeen lijkt erger bij thuiswerken maar de locatie is daarvoor feitelijk niet doorslaggevend. Ook op de werkvloer worden we voortdurend onderbroken door collega’s en een continue stort aan privéberichten en groepsapps die de workflow onderbreken. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan stress opleveren. Als er teveel stress wordt opgebouwd kan een burn-out het gevolg zijn. Naar schatting ervaren ruim een miljoen mensen in Nederland burn-out klachten, waaronder een groeiende groep jongeren. Zij maken het meest gebruik van hun smartphone en kunnen moeilijker grenzen stellen tegenover collega’s en hun werkgever.

Nieuw wetsvoorstel voor aanpassing Arbowet

Op werkgevers ligt vanuit de Arbowet de verantwoordelijkheid om werkgerelateerde stress en zo ook workplace telepressure te voorkomen. Daarom is eerder dit jaar een wetsvoorstel ingediend tot aanpassing van de Arbowet. De bedoeling is dat deze wet per 1 januari 2022 in werking treed en regelt het recht op onbereikbaarheid. De wet schrijft voor dat werkgevers de verplichting hebben om met werknemers in gesprek te gaan over de bereikbaarheid buiten werktijd. Als uit deze gesprekken blijkt dat bereikbaarheid buiten werktijd, waaronder de ochtend, de avond en het weekend, daadwerkelijk als belastend wordt ervaren, dan dient dit ook in de RI&E te worden vastgelegd.

In Frankrijk is het recht op onbereikbaarheid al in 2017 wettelijk vastgelegd. Ook hier betreft het enkel een recht om met de werkgever in gesprek te gaan over dit thema. Er zijn ook zonder wetgeving al volop initiatieven op dit vlak. Grotere multinationals in Europa hebben interne regelingen hebben opgesteld. Bijvoorbeeld het recht om de telefoon uit te mogen zetten na werktijd of een systeem waarbij interne werk e-mails in het weekend door de server worden tegengehouden en pas op maandagochtend de e-mailbox instromen. In Nederland is in de CAO Gehandicaptenzorg opgenomen dat werknemers buiten werktijd niet op berichten van de werkgever hoeven te reageren.
Ieder werk is verschillend en verlangt een specifieke bereikbaarheid van werknemers. Bovendien is de ene werknemer de ander niet en is een individuele aanpak soms nodig. Er is geen uniforme maatregel die workplace telepressure helpt voorkomen Neem het als werkgever, ondernemingsraad, HR-manager én als werknemer serieus en ga over dit onderwerp met elkaar in gesprek en evalueer.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.