flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 25 november 2021

Wat een Raad van Advies kan betekenen voor jouw onderneming

Nederlandse rechtspersonen kennen een aantal formele organen, denk hierbij aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Raad van Bestuur. Deze formele organen zijn gebonden aan de regels uit het vennootschapsrecht. Veelal is het voor een onderneming bovendien verplicht om bepaalde formele organen aan te stellen. Een Raad van Advies is daarentegen een informeel en niet verplicht orgaan. Een onderneming kan vrijwillig een Raad van Advies aanstellen en het orgaan is niet gebonden aan het vennootschapsrecht.

Wat is een Raad van Advies?

Een Raad van Advies is een groep vaste onafhankelijke en objectieve adviseurs die advies geven aan de Raad van Bestuur. Veelal werken deze adviseurs op vrijwillige basis. Vaak bestaat een Raad van Advies (voor een deel) uit adviseurs die veel kennis hebben van een specifiek gebied. Op deze manier kunnen zij waardevolle kennis en ervaring inbrengen in de onderneming. Anders dan een Raad van Commissarissen houdt een Raad van Advies geen toezicht op het bestuur en geeft de Raad van Bestuur ook geen toestemming nodig van de Raad van Advies voor het maken van bepaalde besluiten. Tevens heeft de Raad van Advies geen bevoegdheid om beslissingen te nemen. Zij hebben enkel als taak om, indien gewenst, de Raad van Bestuur te adviseren vanuit verschillende disciplines.

Voordelen van een Raad van Advies

De inbreng van onafhankelijke kennis kan bijdragen aan de ontwikkeling van een onderneming. Waar de Raad van Bestuur zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken, kan de Raad van Advies een externe blik werpen op de strategie van de onderneming. Voornamelijk voor relatief kleine ondernemingen of start-ups die verder willen groeien kan een Raad van Advies met zijn kennis bijdragen aan de ontwikkeling van de onderneming.

Nadelen van een Raad van Advies

Er is geen wetgeving over de Raad van Advies. Het is daarom van belang om goed vast te leggen wat de rol van het orgaan is binnen de onderneming en aan welke regels deze gebonden is om verwarring en conflict te voorkomen. Ook kan het zijn dat het vrijblijvende karakter van een Raad van Advies problematisch wordt naarmate een onderneming groeit. Naarmate de onderneming groeit kan het zijn dat een meer professionele aanpak beter aansluit bij de behoeften van de onderneming. In dergelijke gevallen kan het zijn dat een Raad van Commissarissen passender is wanneer de onderneming een bepaalde grootte bereikt.

Advies

Wilt u weten of een Raad van Advies geschikt is voor uw onderneming? De advocaten van Fruytier Lawyers in Business staan u graag te woord!

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.