flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 3 december 2021

Corona en zorgplicht van de bank: woning mag niet zomaar geveild worden.

Vanwege hun maatschappelijke positie hebben banken een zorgplicht. Die zorgplicht is er om te voorkomen dat consumenten onverantwoorde financiële beslissingen nemen. Klanten van de bank moeten bijvoorbeeld in begrijpelijke taal geïnformeerd worden. Een bank moet onderzoeken wat de positie en kennis van de klant is. Zo kan de klant zeker weten dat de risico’s en gevolgen van producten van de bank duidelijk zijn. Als er betalingsproblemen ontstaan, dient de bank zich redelijk op te stellen naar de klant en een oplossing te zoeken. In geen geval mag een bank te snel een lening in zijn geheel opeisen, ook al mag dit contractueel gezien misschien wel. Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam de Rabobank op de vingers getikt omdat zij onzorgvuldig te werk was gegaan. De gevolgen van de lockdown speelden hierin een rol.

Betalingsachterstand door lockdown

In de onderhavige casus had een stel met kinderen in 2002 een bescheiden hypotheek afgesloten bij de Rabobank voor de aankoop van een woning. In 2017 was er een achterstand in de rentebetaling ontstaan. Hiervoor was met de bank een betalingsregeling getroffen. In oktober 2020 was er nog steeds een achterstand als gevolg van het uitblijven van inkomsten als direct gevolg van de lockdown. Een van de partners is zzp-er en mistte in die tijd vele opdrachten en een groot deel aan inkomsten.

De achterstand was toen €1.880,68. Voor een bank een vrij klein bedrag. Begin oktober 2020 stuurde de bank het stel een brief met de mededeling dat de achterstand binnen twee weken moest worden betaald. Anders zou de bank de lening in zijn geheel opeisen en het huis mogen veilen. In december heeft de bank het paar nogmaals aangemaand onder dreiging van een veiling. Eind januari 2021 heeft de bank het paar wel in de gelegenheid gesteld om documenten op te sturen waaruit hun inkomenssituatie bleek, zodat er naar een oplossing kon worden gezocht. Na maanden van stilte en zonder enige terugkoppeling vanuit de bank, ontvingen de huiseigenaren begin juni 2021 een brief op de mat met de mededeling dat de bank de financiering had stopgezet en de hypothecaire lening, de rente en het openstaande saldo op de betaalrekening, direct opeist en dat de woning zou worden geveild. Met de veilingkosten voor rekening van het paar.

Bank heeft onzorgvuldig gehandeld

Het paar spande een kort geding aan om een veiling te voorkomen. De rechtbank was het met hen eens. De opzegging van de lening op 21 juni 2021 was weliswaar strikt genomen op grond van het contract rechtsgeldig, maar de rechtbank vond dat de bank onzorgvuldig te werk was gegaan. Hoe de bank de gevraagde inkomensinformatie heeft beoordeeld was nooit met de klanten gecommuniceerd. Bovendien liep er al een betalingsregeling en mocht de bank die niet zomaar zonder overleg afbreken. Het achterstallige rentebedrag was voor de bank bovendien een relatief klein bedrag. Dit staat niet in verhouding tot het belang van de klant, namelijk behoud van een woning voor hun gezin. Het feit dat de achterstand ontstaan is gedurende de coronacrisis maakt volgens de rechtbank ook dat van een bank enige coulance verwacht mag worden bij een zzp’er die direct de gevolgen van de lockdown ervaart.

Veiling uitgesteld

De bank moest de schuldenaars nog een laatste kans aanbieden om de achterstand met wat kosten terug te betalen. Als redelijke termijn heeft het paar twee maanden gekregen. De huiseigenaren kunnen de genoemde periode ook benutten om de woning zelf aan een derde te verkopen en de gehele lening bij de bank af te lossen. Hiermee is voor hen in ieder geval wat tijd gekocht, en de bank nog eens scherp herinnerd aan haar zorgplicht.

Problemen met de bank?

Heeft u problemen met uw financiering en komt u er met de bank niet uit? Onze advocaten van Fruytier Lawyers in Business adviseren u graag.

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.