flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 januari 2023

Wettelijke (handels)rente naar hoogste niveau in jaren door ECB-beleid

Nu vrijwel alle rentetarieven in de lift zitten, gaat ook de wettelijke rente omhoog. Deze stijgt per 1 januari 2023 van 2 naar 4%. De wettelijke handelsrente stijgt nog verder, van 8 naar 10,5%. Dit zijn de hoogste tarieven in jaren en waarschijnlijk gaan de tarieven halverwege het jaar (nog verder) omhoog.

Wettelijke rente of wettelijke handelsrente, hoe zat het ook alweer?

Een schuldeiser kan wettelijke rente in rekening brengen over een geldbedrag dat een schuldenaar moet betalen op grond van een overeenkomst. De rente gaat lopen vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Van verzuim is sprake als de schuldenaar zijn afspraken niet nakomt, en hem een redelijke termijn is gegund om alsnog zijn verplichting na te komen. De wettelijke rente geldt zowel voor geld dat op grond van een contract moet worden betaald, als voor bijvoorbeeld schadevergoeding. Dit tarief, dat veel particulieren en bedrijven raakt, is nu verdubbeld, van 2% naar 4%.

Voor rentes die voortvloeien uit contracten tussen niet-consumenten onderling – de zogenoemde handelsovereenkomsten – geldt de wettelijke handelsrente. Deze wettelijke handelsrente is fors hoger, en gaat van 8% naar 10,5%. Het gaat dan om vorderingen die voortvloeien uit een contract tussen niet-consumenten, waarin is afgesproken dat de ondernemer of het bedrijf een bepaalde verplichting heeft om een handeling te verrichten of een goed te leveren. De wettelijke handelsrente verschilt naast de hoogte, ook in het moment waarop deze is verschuldigd. Dat is niet vanaf het moment dat sprake is van verzuim, maar op de uiterste dag dat betaling of prestatie plaats had moeten vinden.

De wettelijke rente en wettelijke handelsrente gelden alleen als er geen andere afspraak is gemaakt. Ook is het belangrijk dat de wettelijke handelsrente alleen ziet op een hoofdvordering.

Hoe kan het dat de wettelijke rente stijgt?

De wettelijke rente en wettelijke handelsrente zijn direct of indirect afhankelijk van het beleid van de Europese Centrale Bank. Het berekenen van de wettelijke handelsrente gebeurt namelijk aan de hand van een opslag van 8% op het ECB-herfinancieringstarief. De regering bepaalt de hoogte van de wettelijke rente. Die gebruikt daarvoor de marktrente, die – uiteindelijk – de ECB bepaalt.

De ECB voerde in de strijd tegen de inflatie de rente de afgelopen tijd juist hard op, en is daar nog niet mee klaar. Daarom stijgt de wettelijke rente en zal, als de ECB-rente blijft stijgen, verdere verhoging halverwege het jaar noodzakelijk zijn.

Wettelijke rente volgens het ECB

Advies

Mocht u nog vragen hebben of hulp wensen dan helpt een van onze specialisten u graag verder. U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.