flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 februari 2021

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

In een eerder artikel schreef ik over een aangekondigde webmodule als internettool die opdrachtgevers vooraf duidelijkheid kan geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie met een nieuwe opdrachtnemer. Dit zou licht moeten schijnen in het schemergebied tussen zzp-ers en werknemers.

Het doel van de webmodule

De commissie Borstlap (Regulering en Werk) concludeerde vorig jaar dat er binnen de arbeidsmarkt sprake is van structurele problematiek. De problemen komen met name voort uit ongelijkheid in de arbeidsrechtelijke bescherming, fiscale behandeling en de rechten op sociale zekerheid. Om deze reden is het kabinet begonnen met het creëren van de ‘Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie’, zo wordt duidelijk of werkzaamheden binnen of buiten een dienstbetrekking liggen, en zo ook of er loonheffing dient te worden afgedragen.

Webmodule beschikbaar via Kamer van Koophandel

Sinds 11 januari 2021 is de aangekondigde pilot van de webmodule actief. Door het invullen van een online vragenlijst krijgen opdrachtgevers een helder en ondubbelzinnig antwoord op de vraag of zij zelfstandigen kunnen inhuren, of dat een (arbeids)contract voor de klus nodig is. Het gebruik van de webmodule is –althans voor nu– anoniem en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De pilot van de webmodule duurt tot de zomer van 2021 en functioneert als voorlichtingsinstrument. U kunt de pilot vinden op de website van de KVK.

Evaluatie

In de zomer beslist de overheid of de webmodule bruikbaar is en definitief kan worden. De focus ligt bij de beoordeling op de mate van zekerheid die de module verschaft aan ondernemers, dit kan echter alleen wanneer de pilot naar waarheid wordt ingevuld tijdens de testfase. Ook wordt aan de hand van deze gegevens aandacht gegeven aan de misbruikrisico’s, handhaving en de voor de uitvoeringsinstanties gerelateerde gevolgen.

Toezicht

Als de webmodule definitief wordt zal er ook stapsgewijs handhaving worden opgestart. Tot die tijd zal de Belastingdienst zoals gebruikelijk toezicht blijven houden op de arbeidsrelatie voor wat betreft de loonheffingen en een helpende hand bieden aan ondernemers bij de toetsing van een dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft dan ook een adviserende rol naar de overheid over dit onderwerp.

Voor meer informatie zie ook de website van de rijksoverheid.

Contact

Heeft u vragen over het wegzetten van uw opdracht en welke regels er van toepassing zijn (zzp of arbeidsrelatie)? De arbeidsrecht specialisten van Fruytier Lawyers in Business staan voor u klaar en geven u in begrijpelijke taal antwoord op uw vragen.

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.