flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 februari 2021

Ahold bemoeilijkt overstap directeur naar HEMA

HEMA en Ahold Delhaize (‘Ahold’) kregen het aan de stok omdat Albert Heijn, wat eigendom is van Ahold, tijdens de coronapandemie stuntte met korting op handdoeken, terwijl HEMA door de coronamaatregelen de deuren van vele winkels (tijdelijk) moest sluiten. Alleen winkels die minimaal 70 procent van de omzet halen uit essentiële producten mochten open. Na het incident met de handdoeken is er opnieuw een geschil tussen Ahold en HEMA ontstaan. Ahold ligt namelijk dwars bij de overstap van Etos-directeur Saskia Egas Reparez naar HEMA.

Ahold beroept zich op concurrentiebeding

Reparez is directeur bij Etos, wat eigendom is van Ahold, en maakte ook deel uit van het ‘leadership team’ van Ahold.

HEMA is sinds kort in handen van investeerder Parcom en de familie Van Eerd, de eigenaar van supermarktketen Jumbo. Jumbo is één van de grote concurrenten van Albert Heijn, dat weer eigendom is van Ahold. Ahold houdt Reparaz aan het concurrentiebeding in haar contract, waardoor zij niet direct bij de concurrent kan gaan werken. Reparez zou zes maanden moeten wachten voordat ze de overstap naar HEMA kan maken.

Een concurrentiebeding, ook wel non-compete genoemd, is een bepaling in een overeenkomst waarin staat dat een partij zich verplicht de andere partij geen concurrentie aan te doen. Een concurrentiebeding komt vaak voor in arbeidsovereenkomsten. Vaak wordt een partij in tijd en geografisch gebied beperkt waar deze werkzaam mag zijn, nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Wat is een concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is een beding tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere mate werkzaam te zijn op straffe van een boete of vergoeding van de schade. Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeen zijn gekomen. Een werkgever tracht zo te voorkomen dat een werknemer hem met de verworven kennis, vaardigheden of persoonlijke goodwill bij klanten zal beconcurreren.

De belangen van de werknemer worden gewaarborgd doordat een concurrentiebeding slechts geldig is indien het door de werkgever en werknemer schriftelijk is neergelegd in de arbeidsovereenkomst.

De reikwijdte van het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is altijd toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig als daarbij een schriftelijke motivering van de werkgever is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer tijdelijk wordt aangenomen voor een specifieke functie waarmee de werknemer toegang krijgt tot zeer concurrentiegevoelige informatie.

De rechter kan het concurrentiebeding onder omstandigheden:

  • Geheel vernietigen indien het beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet noodzakelijk is vanwege bedrijfs- of dienstbelangen; of
  • Geheel of gedeeltelijk vernietigen indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

De rechter kan bijvoorbeeld de looptijd van het concurrentiebeding verkorten, het geldingsgebied (gedeeltelijk) beperken of de hoogte van de boete verminderen. Zo zal een concurrentiebeding waarin de werknemer wordt verboden om binnen tien jaar bij een concurrent te gaan werken waarschijnlijk worden vernietigd. Dit zal van verschillende omstandigheden afhangen zoals duur van de arbeidsovereenkomst, de mate van concurrentiegevoeligheid van de kennis waarover de werknemer beschikt en de verwijtbaarheid van partijen die hebben geleid tot beëindiging van de arbeidsrelatie.

Partijen kunnen ook onderling tot een regeling komen waarbij wordt afgeweken van het concurrentiebeding.

In de praktijk

Veel (arbeids)overeenkomsten bevatten een concurrentiebeding. Het zal in de praktijk echter niet altijd duidelijk zijn welke werkzaamheden precies onder dat concurrentiebeding vallen. Aan de perikelen rond de aanstelling van Reparez bij HEMA zie je maar weer hoe relevant het concurrentiebeding is.

Om te voorkomen per abuis het concurrentiebeding te overtreden is het raadzaam om bij twijfel juridische hulp in te schakelen. Ook na een jarenlange, gezonde werkrelatie kan het overtreden van een concurrentiebeding vervelende (en dure) gevolgen met zich meebrengen. Dat laat ook de bovengenoemde casus zien.

Geschil over concurrentiebeding

Heeft u een geschil met uw werknemer over een concurrentiebeding? Heeft u vragen over de implementatie of uitleg van een concurrentiebeding in een overeenkomst? Of wilt u weten hoe een concurrentiebeding in de vorige arbeidsovereenkomst van potentieel nieuwe werknemers een nieuwe arbeidsrelatie met uw onderneming dwarsboomt? Onze adviseurs staan u graag te woord. Neem geheel vrijblijvend eens contact op!

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.