flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 18 augustus 2023

Van Twitter naar X: hoe werkt de bescherming van één-letter-merken?

Het zal u misschien niet zijn ontgaan dat de naam van het bekende socialmediaplatform Twitter officieel is veranderd naar X. Daarmee heeft ook de bekende ‘blauwe vogel’ plaatsgemaakt voor een nieuw logo van een gestileerde ‘X’. Veel mensen vinden dit een gewaagde keuze, omdat daarmee een sterk en bekend merk wordt ingeruild voor een enkele letter die al door veel andere ondernemingen wordt gebruikt. Zijn deze zorgen terecht? Kan een enkele letter wel als merk worden geregistreerd? In dit artikel leest u meer over de bescherming van één-letter-merken in de Benelux en de EU.

Mag u een enkele letter als merk registreren?

Voor zowel Benelux als EU merken geldt dat u een enkele letter als merk kan registreren. Maar alleen zolang deze een onderscheidend vermogen heeft. Dit betekent dat u met de enkele letter uw producten en diensten van die van andere ondernemingen moet kunnen onderscheiden. Bij het zien van de letter moeten mensen aan uw onderneming denken en niet aan die van bijvoorbeeld uw concurrent.

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dat u als merk wil inschrijven, wordt allereerst gekeken naar de waren en diensten waarvoor u het wil gebruiken. Een teken dat de door uw onderneming aangeboden waren en diensten beschrijft, is bijvoorbeeld niet onderscheidend. Het woord ‘Apple’ mag daarom niet worden ingeschreven voor appels, maar wel voor telefoons.

Daarnaast is het belangrijk dat het teken in zekere mate bijzonder is. Mensen zullen het eerder herkennen en aan uw onderneming koppelen. Hierbij kunt u zich misschien wel voorstellen dat één-letter-merken minder snel een onderscheidend vermogen hebben, dan merken die uit meerdere letters of een logo bestaan. In het geval van de letter ‘X’ geldt bovendien dat heel veel ondernemingen deze letter al gebruiken. Vooral in de digitale wereld. Zie hier de huidige 13.000+ bedrijven die X als merk hebben ingeschreven. Andere voorbeelden hiervan zijn Microsoft en Meta (het moederbedrijf van Facebook). Een teken dat dus enkel bestaat uit de letter ‘X’ is niet heel bijzonder.

Maar waarom hebben sommige ondernemingen de letter ‘X’ dan tóch als merk geregistreerd? Dit komt doordat deze ondernemingen een manier hebben gevonden om de letter een onderscheidend vermogen te geven.

Hoe krijgt een enkele letter onderscheidend vermogen?

Om te zorgen dat men een enkele letter kan onderscheiden, kan men van de letter een logo maken. Logo’s herkennen mensen namelijk sneller en hebben dus meer onderscheidend vermogen. Omdat een enkele letter zelf geen tot weinig onderscheidend vermogen heeft, moet het logo dus wel zodanig bijzonder zijn. Het weergeven van de enkele letter in het lettertype Arial tegen een witte achtergrond zal het merk dus alsnog geen onderscheidend vermogen geven.

Ook zou de letter onderscheidend vermogen kunnen krijgen als u deze voorafgaand aan de merkaanvraag langdurig en intensief gebruikt bij het aanbieden van uw waren en diensten. Hierdoor bestaat namelijk de kans dat mensen de letter door het vele intensieve gebruik ervan uiteindelijk gaan herkennen en aan uw onderneming zullen koppelen. Dit noemen we ook wel inburgering. Als u bij het aanvragen van uw merk kan aantonen dat de letter is ingeburgerd, kan u deze dus alsnog als merk registreren. Hierbij geldt wel dat u voor een Benelux-merk moet aantonen dat het teken in zowel Nederland, België als Luxemburg en voor een EU-merk in alle EU-lidstaten is ingeburgerd.

Is bezwaar maken tegen inschrijving één-letter-merk mogelijk?

Ja, anderen kunnen bezwaar maken tegen uw inschrijving van een enkele letter als merk. Andere merkhouders kunnen de merkinschrijving bijvoorbeeld aanvallen als zij zelf een ouder merk hebben dat lijkt op dat van u en ook is ingeschreven voor vergelijkbare waren en diensten. Dit kunnen zij direct na de inschrijving van het merk doen tijdens de zogenaamde oppositietermijn. Echter is het ook op een later moment nog mogelijk.

Wanneer de merkinschrijving om deze reden wordt aangevochten, wordt onder andere beoordeeld in hoeverre de merken visueel, auditief en conceptueel op elkaar lijken. Daarnaast wordt gekeken of er een gevaar bestaat dat mensen de merken met elkaar zullen verwarren.

Wanneer de letter ‘X’, als Benelux of EU merk wordt ingeschreven voor een socialmediaplatform kan Meta, hier dus bezwaar tegen maken. Dit doen zij omdat zij al een ouder merk met de letter ‘X’ heeft voor een socialmediaplatform. Naast Meta zullen er naar verwachting veel meer ondernemingen zijn die dit kunnen doen. De letter ‘X’ is immers een veelgebruikt symbool in de digitale wereld.

Hoewel niet is gezegd dat elk bezwaar zal slagen, is er een grote kans dat u na de inschrijving van een één-letter-merk verwikkeld raakt in verschillende procedures. Bovendien is de kans groot dat hier dan ook kosten voor gemaakt moeten worden. Bent u van plan om een enkele letter als merk te registreren? Houd hier dan rekening mee en zorg ervoor dat uw merk zoveel mogelijk afwijkt van de al bestaande merken. Het voormalige Twitter zal dit ook hebben gedaan. Daarbij heeft zij diepe zakken waardoor zij zich naar verwachting makkelijker kan weren tegen kleinere ondernemingen met een ouder merk.

Vragen?

Heeft u vragen over de bescherming van één-letter-merken? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Britt Beumer

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.