flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 31 augustus 2022

UWV-ontslagformulieren aangepast – geen automatisch twee weken uitstel meer

Het ontslagformulier voor het aanvragen van een ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen is door het UWV aangepast. Het UWV wil eerder beoordelen of werkgevers zich aan bepaalde verplichtingen hebben gehouden. De veranderingen zien op de verplichtingen ten aanzien van collectief ontslag en op het verlenen van uitstel voor onderhandelingen met werknemers.
Het aanvraagproces bij het UWV voor een ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen bestaat uit het invullen van drie formulieren, te weten deel, A, B en C. Deel A betreft gegevens van de werkgever. De benaming hiervan is de voorlopige ontslagaanvraag. Deel B betreft de gegevens van de betrokken werknemers die zijn geselecteerd voor ontslag. Deel C is de onderbouwing.

Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake wanneer de werkgever 20 of meer mensen wil ontslaan. Is dat het geval dan is de werkgever verplicht vooraf de ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of personeelsvertegenwoordiging om advies te vragen. Het UWV wil vanaf nu eerder controleren of de werkgever zich aan deze regels voor collectief ontslag heeft gehouden. De vragen over collectief ontslag en medezeggenschap zijn daarom verplaatst van deel C naar deel A. Het UWV beoordeelt nu meteen of de OR of de medezeggenschapsraad op juiste wijze in het ontslagproces is betrokken. Als dat nog niet is gebeurd, wordt er geen uitstel meer verleend voor onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst. Het ontbreken van het verplichte advies van de personeelsvertegenwoordiging kan grond zijn voor het afwijzen van de ontslagvergunning.

Uitstel voor onderhandelen

Na het indienen van formulier A kregen werkgevers voorheen automatisch twee weken uitstel om te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst met de werknemers. Het UWV gaat vanaf nu eerst kijken of dat al overleg niet al heeft plaatsgevonden in de twee maanden daarvoor. Als dat zo is, dan wordt er geen uitstel meer verleend.

Aanpassingen in de tekst

Ook is het ontslagformulier nu beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele handicap. Om de formulieren beter leesbaar te maken met een spraakprogramma zijn de zinnen aangepast.

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen, laat u dan vooraf adviseren door een van onze advocaten.

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.