flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 7 september 2022

Tijdelijk huurcontract woonruimte op de tocht door wetsvoorstel

De PvdA en de ChristenUnie hebben een wetsvoorstel ingediend dat de positie van huurders van woonruimte zou moeten versterken. Zij beogen daarmee een einde te maken aan de regeling voor de tijdelijke huurovereenkomst zoals die nu geldt.

De mogelijkheid om een huurcontract voor bepaalde tijd aan te bieden is in 2015 ingevoerd. Het doel hiervan was om het voor particuliere verhuurders aantrekkelijk te maken hun woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Dit was met name bedoeld voor huurdersdoelgroepen zoals arbeidsmigranten en studenten. De partijen geven in hun voorstel aan dat de keerzijde van deze regeling is dat er een prijsopdrijvend effect van zou uitgaan en daarnaast voor huurders resulteert in minder zekerheid op langdurige woonruimte. Pieter Grinwis van de ChristenUnie verwoordt dit als volgt: “Met een tijdelijk huurcontract ben je als huurder in de praktijk vogelvrij. Je betaalt te veel en je bent op langere termijn niet zeker van een dak boven je hoofd.”

Het voorstel overschrijdt de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen verlenging van de maximale looptijd van een tijdelijk huurcontract. Dit wordt overschreden van twee naar drie jaren. Volgens PvdA en ChristenUnie is een dergelijke verlenging niet voldoende om huurders op een voor hen wenselijke manier te beschermen. Het voorstel lijkt aan te sluiten op de door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geopperde verdere regulering van de vrije huurmarkt. Waar PvdA en ChristenUnie met een verbod op tijdelijke huurcontracten komen, focust Hugo de Jonge zich op een andere aanpak. Hij doelt erop om prikkels voor tijdelijke huurcontracten af te zwakken. Dit in combinatie met het toekennen van bevoegdheden aan Nederlandse gemeenten die het mogelijk maken misbruik van flexhuur te bestrijden.

De Wet doorstroming huurmarkt beoogde nou juist het aanbod van beschikbare huurwoningen te verruimen. Dit zouden ze bereiken door het strakke en beschermende regime op het gebied van de huurbescherming aan te passen. Daardoor zou het voor (mogelijke) verhuurders aantrekkelijker worden om hun woning tijdelijk te verhuren. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het aannemen van dit wetsvoorstel de toch al veel te krappe woningmarkt niet leidt tot een nóg kleiner woningaanbod.

Advies

Heeft u vragen over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het huurrecht? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.