flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 14 december 2020

Regelmatig te laat op werk geen reden voor ontslag op staande voet

Mag je je werknemer verplichten om 10 minuten voor werktijd op het werk aanwezig te zijn? Het antwoord is volgens de kantonrechter: nee. Een werkgever mag het wel vragen, maar niet verplichten. Als het zo belangrijk voor de werkgever is dat een werknemer 10 minuten voor aanvang van werktijd op de werkvloer aanwezig is, zal de werkgever dit loon moeten verdisconteren.

De situatie

De kantonrechter moest hierover beslissen in een zaak waarin een werkneemster volgens de werkgever structureel te laat op haar werk verscheen. In de huisregels, die voorafgaand aan het tekenen van de arbeidsovereenkomst aan werkneemster waren overhandigd, stond dat medewerkers zich 10 minuten voor aanvang van hun dienst moeten melden bij hun leidinggevende.

Werkneemster ontkende niet dat zij regelmatig later dan 10 minuten voor aanvang van haar werktijd op haar werkplek is, maar ze was nimmer te laat geweest voor de daadwerkelijke aanvang van haar werktijd. Ze was van mening dat de werkgever haar dit niet kon verplichten én vond het bovendien een onredelijk verzoek omdat ze deze tijd niet uitbetaald kreeg.

De werkgever meende dat er sprake was van verwijtbaar handelen van de werkneemster, want zij kwam regelmatig te laat. Hiervoor had ze eerder zowel mondelinge, als schriftelijke waarschuwingen gehad. Toen de werkgever een laatste poging ondernam om hier verandering in te brengen had werkneemster gereageerd met de woorden: Well then fire me. De werkgever heeft haar hierna op staande voet ontslagen.

De beslissing van de kantonrechter

De rechtbank stelde dat als de werkgever van mening is dat de 10 minuten voor aanvang zo essentieel is, dit vertaalt zou moeten worden in betaling voor deze tijd. Aangezien de werkgever dat niet had gedaan was de rechtbank van mening dat de periode van 10 minuten voor aanvang van minder significant belang was dan de werkgever stelde. Hierdoor was er volgens de rechter geen sprake van een zodanig ernstig handelen van de werkneemster dat ontslag op staande voet onrechtmatig gerechtvaardigd was. Het dienstverband werd door de rechter wel beëindigd.

De werkneemster kreeg naast transitievergoeding, nog een schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een billijke vergoeding als compensatie voor het ernstig verwijtbaar handelen van haar werkgever nu zij onterecht ontslagen was.

Conclusie

Ontslag op staande voet is niet snel gerechtvaardigd. Stelselmatig te laat komen kan uiteindelijk een grond voor ontslag op staande voet opleveren, maar dan moet wel onderbouwd worden hoe dit het bedrijfsbelang heeft geschaad. De rechtbank vond hier dat de werkgever niet kon aantonen dat de 10 minuten regel zo belangrijk en essentieel was voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden dat er in dit geval sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.