flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 22 september 2023

Refereren aan het merk van uw concurrent, mag dat zomaar?

Biedt u producten of diensten aan? Dan ontkomt u er in sommige gevallen niet aan om bij de aanprijzing daarvan te refereren aan het merk van een andere onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een garagehouder die wil aangeven gespecialiseerd te zijn in de verkoop van BMW-auto’s. Anderzijds wilt u uw onderneming misschien wel promoten door aan klanten duidelijk te maken dat u goedkoper bent dan uw concurrent. Maar mag u in dit soort situaties zomaar het merk van een ander noemen? Hoe dit precies zit, leg ik u in dit artikel uit aan de hand van het geschil tussen Purple Q en Xiltrix.

Waarover ging het geschil tussen concurrenten Purple Q en Xiltrix?

Xiltrix heeft een monitoringsysteem voor laboratoriumomgevingen ontwikkeld dat zij aanbiedt onder het gelijknamige merk Xiltrix. Purple Q is een concurrent van Xiltrix. Op onder andere haar website promoot Purple Q zichzelf als aanbieder van onderhoud en support met betrekking tot het Xiltrix systeem. Daarbij vermeldt zij dat klanten kiezen voor Purple Q, omdat Xiltrix vaak een star beleid heeft als het gaat om de wijze en hoedanigheid van de uitvoering van onderhoud.

U voelt misschien wel aan dat Xiltrix hier niet zo blij mee was en dus wilde dat Purple Q zou stoppen met zowel haar concurrerende activiteiten als negatieve uitingen. Xiltrix stelde dat Purple Q oneerlijke reclame maakt en daarnaast inbreuk maakt op haar Xiltrix merk.

Mag Purple Q schrijven dat Xiltrix een star onderhoudsbeleid heeft?

Nee, door op haar website te schrijven dat Xiltrix een star beleid heeft, heeft Purple Q volgens het hof op een oneerlijke manier reclame gemaakt.

Het uitgangspunt bij reclame is dat u daarin uw producten of diensten mag vergelijken met die van uw concurrent. Dit wordt vergelijkende reclame genoemd. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Zo mag u de consument niet misleiden. Laat u bij het maken van de vergelijking belangrijke informatie achterwege of verstrekt u deze pas heel laat? Dan kan de consument hierdoor een beslissing maken die hij of zij bij het krijgen van de juiste informatie waarschijnlijk niet had gemaakt. Ook mag de vergelijking bijvoorbeeld niet kleinerend zijn tegenover uw concurrent.

De bewering dat Xiltrix een star beleid heeft, is volgens het hof zowel misleidend als kleinerend. Purple Q heeft haar bewering namelijk enkel gebaseerd op de verklaring van één ontevreden klant van Xiltrix. Dit is volgens het hof niet voldoende om de bewering te rechtvaardigen, zodat Purple Q de bewering moet verwijderen.

Mag Purple Q claimen onderhoud voor Xiltrix systemen aan te bieden?

Nee, volgens het hof mocht Purple Q niet zomaar aangeven onderhoud voor Xiltrix systemen aan te bieden.

Purple Q maakt inbreuk op het Xiltrix merk

Als uitgangspunt geldt dat de merkhouder de enige is die het merk mag gebruiken. Een uitzondering hierop is het zogenaamd ‘verwijzend’ of ‘refererend’ gebruik van een merk. Dit betekent dat een ander uw merk mag gebruiken wanneer dit noodzakelijk is om de bestemming van bijvoorbeeld de producten die hij of zij verkoopt aan te wijzen.

Een voorbeeld: een supermarkt verkoopt koffiepads die geschikt zijn voor een Senseo koffiezetapparaat. Deze supermarkt moet dit dan wel op de verpakking kunnen aangeven. Kan dit niet? Dan weten consumenten niet waarvoor zij de koffiepads kunnen gebruiken.

Daarbij geldt dat de informatie die in het kader van het merk wordt genoemd, moet kloppen en u niet de goede naam van de merkhouder mag schaden.

Wat betreft de uitingen op de website van Purple Q zei het hof dat er geen sprake was van verwijzend of refererend merkgebruik. Zo had Xiltrix volgens het hof terecht heeft aangegeven dat Purple Q niet in staat is om alle onderhoud aan de Xiltrix systemen te verrichten. Purple Q kan bijvoorbeeld helemaal geen updates aan de systemen doorvoeren. Hier zouden klanten bij het lezen van de uitingen alleen wel vanuit gaan. Overigens uit Purple Q zich met de bewering dat Xiltrix en star beleid voert onnodig negatief over Xiltrix. Purple Q maakt volgens het hof dus inbreuk op het merk van Xiltrix.

Purple Q maakt misleidende reclame

Naast dat Purple Q met de onjuiste bewering dat zij onderhoud voor Xiltrix systemen kan aanbieden inbreuk maakt op het Xiltrix merk, is deze uiting volgens het hof ook misleidend. Purple Q verweerde zich nog door aan te geven dat zij tijdens onderhandelingen met de klant wel aangeeft niet in alle onderhoud te kunnen voorzien. Dit is volgens het hof te laat. Klanten hebben dan al op basis van onvolledige informatie besloten om met Purple Q te gaan onderhandelen.

Moet het Purple Q dan nu worden verboden om te refereren aan het Xiltrix merk? Nee, dit gaat volgens het hof te ver. Purple Q biedt weliswaar niet alle, maar nog wel bepaalde onderhoudsdiensten aan het Xiltrix systeem aan. Purple Q moet hier dus nog wel aan mogen refereren, zolang zij daarbij maar niet de indruk wekt meer diensten te verrichten dan zij daadwerkelijk kan verrichten. De uiting moet dus worden gewijzigd. Daarnaast moeten zij een rectificatie op haar website plaatsen.

Welke lessen kunt u hieruit halen?

Concreet betekent dit voor u het volgende: het refereren aan het merk van uw concurrent mag slechts onder voorwaarden. Zorg voor een duidelijke en eerlijke vermelding van wat u kunt aanbieden ten aanzien van het merk. Vermijd daarnaast onwaarheden of ongefundeerde standpunten over de merkhouder.

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Britt Beumer

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.