flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 september 2023

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: datum bekend!

Al eerder schreven wij over de voorgenomen Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. We vertelden u dat een wetsvoorstel werd aangenomen om de regeling over turboliquidaties tijdelijk aan te scherpen. Toen was nog niet bekend wanneer de wet in werking zou treden. Inmiddels is dat wel bekend. Hieronder vertel ik u wanneer dat is. Maar eerst nog even kort een uitleg over wat een turboliquidatie inhoudt en hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien.

Wat houdt een turboliquidatie in?

Wanneer een rechtspersoon op eigen initiatief tot beƫindiging van zijn/haar bedrijf wenst over te gaan en het geen baten meer heeft, hoeft geen vereffening daarvan plaats te vinden. De rechtspersoon houdt dan, doorgaans door een besluit van de Algemene vergadering, op te bestaan. Vervolgens moet de rechtspersoon in het handelsregister van de Kamer van Koophandel registreren dat het bedrijf beƫindigd is.

Huidige voorwaarden

Om tot deze vorm van ontbinding over te gaan zijn resterende baten dus niet toegestaan. Mocht achteraf blijken dat dit toch het geval was, dan kan een schuldeiser de rechter verzoeken om vereffening van deze baten. Dan heeft de rechter de mogelijkheid om de ontbinding terug te draaien en de rechtspersoon failliet te verklaren. De (voormalig) bestuurder van de rechtspersoon kan vervolgens persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld in het geval dat de jaarstukken niet zijn gedeponeerd.

Nieuwe regeling

In de praktijk blijkt dat ondanks bovengenoemde mogelijkheden de betrouwbaarheid en transparantie van de turboliquidatie te wensen overlaat.

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie voegt de volgende wijzigingen door:

  1. Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat;
  2. Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen;
  3. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de turboliquidatie schriftelijk bekendgemaakt wordt aan de schuldeisers;
  4. In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel;
  5. Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.

Datum bekend!

De tijdelijke wet treedt in werking met ingang van 15 november 2023. De wet zal in beginsel voor twee jaren gelden. Er is een mogelijkheid opgenomen om de duur van de wet te verlengen.

Contact

Heeft u vragen over wat deze wetswijziging voor uw situatie betekent? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Floris Krijt

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.