flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 27 september 2023

Wettelijk recht op thuiswerken niet aangenomen

De Eerste Kamer heeft bepaald dat werknemers geen wettelijk recht zullen krijgen op thuiswerken. De beperkte noodzaak voor de wet – werknemers en werkgevers kunnen in de meeste gevallen prima afspraken maken – lijkt het wetsvoorstel parten te hebben gespeeld.

Het wetsvoorstel dat een recht op thuiswerken in het leven zou roepen, is afgestemd door de kleinst mogelijke meerderheid in de 75-koppige Eerste Kamer. Er stemden 37 voor en 38 tegen. De wet kende al een problematische ontstaansgeschiedenis, waarin zij is afgezwakt. In eerste instantie was het weigeren van het recht op thuiswerken alleen mogelijk bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Deze horde werd verlaagd naar een beoordeling ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.’

Dat betekent niet dat er in het geheel geen regels bestaan over verzoeken om (gedeeltelijk) thuis te werken. Op basis van de Wet flexibel werken kan een werknemer een verzoek indienen om thuis te werken. De werkgever is vervolgens verplicht het verzoek te overwegen en moet in gesprek treden met de werknemer als de werkgever het verzoek niet inwilligt. Dit geeft de werkgever veel vrijheid om verzoeken af te wijzen.

In de praktijk lijken werkgevers relatief soepel om te gaan met thuiswerken. De arbeidsmarkt is historisch gezien krap, waardoor werknemers een prima onderhandelingspositie hebben. Het is wel geven en nemen; uit onderzoek van EenVandaag volgt dat werknemers best wat meer thuis zouden werken, terwijl werkgevers terughoudender zijn.

Verantwoordelijkheid werkgever stopt niet bij buitendeur kantoor

Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat de werkgever zich vergewist van zijn verantwoordelijkheden bij thuiswerken. De zorgplicht van werkgever naar werknemer blijft ook gelden buiten de deur van het bedrijfspand. Zo zal de werkgever tot op zekere hoogte bij moeten dragen aan een goed ingerichte thuiswerkplek, om lichamelijke klachten te voorkomen. Niettemin gaat de zorgplicht van de werkgever minder ver dan op kantoor. De werkgever heeft immers geen zicht op de thuiswerkplek, waardoor meer pro-activiteit van de werknemer wordt verwacht.

De omstandigheden van het geval

Twijfelt u hoe om te gaan met werknemersverzoeken om thuis te werken? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.