flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 18 januari 2018

Overnameplannen? Doe altijd een due diligence-onderzoek

Heeft u plannen om een onderneming over te nemen? Vergeet dan niet om een due diligence-onderzoek te doen. Uit het onderzoek kan informatie naar voorkomen die van groot belang zijn voor de deal. Het doen van een due diligence-onderzoek geldt zowel voor grote bedrijven als voor het MKB. Ook het overnemen van een MKB bedrijf kan een risico zijn. Een onderzoek is daarom niet overbodig.

Wat houdt een due diligence-onderzoek in?

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie. Bij het onderzoek worden de financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten van de onderneming betrokken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de over te nemen onderneming kan het onderzoek worden aangevuld met een onderzoek naar milieu, IE, HR of IT. In het due diligence-rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en dat kan leiden tot “eye-openers” die van groot belang zijn voor de deal.

Het belang van een due diligence onderzoek

Voer dus altijd een due diligence-onderzoek uit wanneer je als ondernemer een belangrijke investeringsbeslissing gaat nemen. Belangrijk is ook dat in de “letter of intent” staat dat de uitkomst van het due diligence-onderzoek een ontbindende voorwaarde kan zijn of tot aanpassing van de transactievoorwaarden kan leiden. Bijvoorbeeld het aanpassen van de koopsom of het opnemen van vrijwaringen en/of garanties. Een ondernemer kan een vrijwaring of garantie bedingen voor het geval er risico’s worden gesignaleerd die zouden kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Het gaat dan om zogenaamde latente verplichtingen.

Een aanpassing van de koopsom is op zijn plaats als blijkt dat de werkelijke cijfers afwijken van de verwachtingen die de koper had bij het uitbrengen van een bod.

Zes veel voorkomende redenen voor aanpassing van de koopsom na een due diligence:

  • Te hoog verantwoorde activa zoals debiteuren;
  • Niet volledig verantwoorden van verplichtingen;
  • Wegvallen van een belangrijke klant;
  • Achterblijvende marges;
  • Wijzigingen in de kostenstructuur;
  • Change of control clausules in belangrijke contracten.

Informatie- en mededelingsplichten van partijen

Als kopende partij heeft u een onderzoeksplicht en de verkopende partij heeft een informatieplicht.

Er bestaat tijdens het overnameproces en het uitvoeren van een due diligence-onderzoek altijd een spanningsveld tussen de onderzoeks- en de mededelingsplicht van beide partijen. De verkoper heeft een informatie- cq. mededelingsplicht. De verkopende partij mag dus niet stellen dat u als kopende partij alle belangrijke informatie moet verzamelen en dat, als u dat niet doet, het risico voor u is. Daar staat tegenover dat u als koper een onderzoeksplicht heeft. U kunt bijvoorbeeld niet simpelweg allerlei garanties bedingen bij de verkoper. Daar zult u onderzoek naar moeten doen. Want het risico van te weinig onderzoek is dat u op het bestaan van bepaalde gebreken geen beroep kunt doen en in sommige gevallen zelfs dat u een garantie niet kunt inroepen. Een due diligence-onderzoek is specialistisch werk. Het is daarom sterk aan te bevelen om een in fusies of overnames gespecialiseerde advocaat te betrekken bij de onderhandelingen over de letter of intent en het overnamecontract. Dan weet u zeker dat de garanties waterdicht zijn. Vanzelfsprekend staat Fruytier Lawyers in Business u hierin graag bij.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.